Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tomas Nordström

Professor i datorteknik på Akademin för informationsteknologi. Utnämnd 2012.

”Framtidens datorer måste vara energismarta”

Tomas Nordström har valt en karriär som har inkluderat både tid inom näringslivet och en längre tid utomlands. Han har bland annat arbetat för Telia Research med att ta fram och standardisera VDSL (Very-high-speed Digital Subscriber Line) som nu används för att leverera bredband till hem över hela världen.

Innan Tomas Nordström kom till Högskolan i Halmstad var han under tolv år knuten till forskningscentrumet FTW i Wien, där han arbetade med att utveckla och analysera energieffektiva lösningar för bredbandskommunikation tillsammans med österrikiska och internationella företag.

Energieffektiva datorer i fokus

Tomas Nordströms forskning handlar om att skapa energieffektiva inbyggda system som vi så småningom kommer att finna i till exempel framtida smarta mobiler eller datorer för radar och datorseende i fordon eller flygplan.

– Jag arbetar med att utveckla datorer så att de kan göra sina beräkningar med minsta möjliga energiförbrukning. Datorer finns överallt i dag. Många saker – till exempel mobiltelefoner – innehåller numera flera datorer, utan att man reflekterar över det eftersom man bara ser skärmen. Men att effektivt använda alla dessa processorer är inte lätt och det är det som gör detta område så intressant.

Ett tillämpningsområde för Tomas Nordströms forskning skulle kunna vara att göra telefoner så energisnåla som möjligt i syfte att få batteriet att räcka längre än det gör i dag.

Att Tomas Nordströms fokus är energi är inte någon slump, utan resultatet av medvetna val.

– Det började med att jag satt ned och funderade på vilka som var världens stora problem och kom fram till att det handlade om tre e:n – ”environment, energy och economy” – eller miljö, energi och ekonomi översatt till svenska. Det område där jag kände att jag kunde göra en insats var inom energibiten.

Vill minska världens energiförbrukning

Världens informations- och kommunikationsteknologi (IKT) står i dag för två procent av all energiförbrukning. Även om IKT är viktigt för att kunna spara energi inom andra områden, är energiförbrukningen inom IKT-området självt enormt viktigt och den hoppas Tomas Nordström kunna vara med och minska.

– Vi forskar på hur de hundratals processorer som ryms på ett chip i dag ska vara konfigurerade och vilken specialisering de ska ha. Detta innebär att vi skapar heterogena datorsystem, där varje processor är unik. Ett annat sätt att spara energi på ett chip, är att släcka ned de delar av chippet som inte används, vad vi brukar kalla ”dark silicon” eller just heterogena system. Men när de väl är aktiva, har de specialiserats för vissa deluppgifter och detta gör datorn så energieffektiv som möjligt.

En annan viktig fråga för Tomas Nordström är hur dessa heterogena datorarkitekturer som vi skapar ska kunna programmeras effektivt.

En ny doktorand per år

Tomas Nordström samarbetar bland annat med Saab inom utveckling av radartillämpning för att göra denna så energieffektiv som möjligt. Under den närmaste tiden hoppas han kunna knyta ett helt team till sin forskning. Under 2013 fick han en doktorand och förhoppningen är att det ska bli fler i framtiden.

– Ambitionen är att få in en ny doktorand i gruppen varje år och att vi på sikt ska bli internationellt erkända som den forskningsgrupp som har möjliggjort energismarta, heterogena parallelldatorer.

Enligt Tomas Nordström var det aldrig självklart att han skulle göra en akademisk karriär, men nyfikenhet var och har alltid varit hans drivkraft, och det är den som har lett till att han nu har blivit professor.

– Som professor har jag stora möjligheter att påverka den forskning som bedrivs och leda den i en riktning som gör att vi kan skapa ny kunskap på många viktiga områden. Det känns betydelsefullt och spännande.
 
Text: HANNA JOHANSSON

Bild: IDA LÖVSTÅL

Tomas Nordström föddes 1963 i Härnösand. Han har en civilingenjörsexamen i datorteknik från Luleå tekniska universitet där han doktorerade 1995 med avhandlingen ”Highly Parallell Computers for Artificial Neural Networks”.

Under åren 1999–2013 var han knuten till Telecommunications Research Center Vienna, FTW, i Österrike.

År 2009 blev Tomas Nordström lektor vid Högskolan i Halmstad. Inlednings­vis delade han sin tjänst mellan Halmstad och Wien, men sedan han hösten 2012 utsågs till professor vid Högskolan i Halmstad, arbetar han heltid här, i huvudsak verksam vid EIS – Halmstad Embedded and Intelligent Systems research, Högskolans forskning om inbyggda och intelligenta system.

Tomas Nordström är ledamot av Högskolans forsknings- och utbildningsnämnd.

Sidan uppdaterad 2018-02-26