Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tony I Larsson

Professor i inbyggda system, Akademin för informationsteknologi. Utnämnd 2003. Tony I Larsson är numera seniorprofessor.

Inbyggda system – i samverkan för ökad systemnytta

Inbyggda system ingår i mycket av det som vi använder till vardags: i bilar, tv-apparater, tvättmaskiner, mobiltelefoner, leksaker, spel med mera. Inbyggda system bidrar också till mer hållbar tillväxt och en bättre miljö genom att möjliggöra förbättrad rening och förbättrad verkningsgrad vid generering, distribution och förbrukning av kraft samt i de flesta tillverkningsprocesser.

På många sätt är inbyggda system också intressanta ur ett ekonomiskt forskningsperspektiv. Kostnaden för de datorer och programvaror som ingår är t.ex. ofta mycket låga jämfört med de värden som kan skapas på den yttre, totala systemnivån. I andra fall kan en produkt vara omöjlig att sälja utan de innovativa funktioner och bättre egenskaper som användningen av inbyggda system möjliggör.

Professor Tony I Larsson
Tony I Larsson föddes i Norrköping 1950. 1989 disputerade han inom området formella metoder för specifikation och verifiering av elektronikhårdvara. 1991 började Tony I Larsson att arbeta vid Ericsson Mobile Systems i Linköping.
Sidan uppdaterad 2018-11-06