Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Walid Mohamed Taha

Professor i datalogi vid Akademin för informationsteknologi. Utnämnd 2010.

Walid Tahas forskningsintressen omfattar semantik för programspråk, typsystem, kompilatorer, programgenerering, realtidssystem och fysiskt säkra beräkningar. I praktiken innebär det att han utvecklar programmeringsspråk och skapar mjukvara för inbäddade och intelligenta system som kan användas för olika tillämpningar.

– Vad vi ser är en allt större trend där traditionella system blir mer och mer datoriserade och smarta – inbyggda och intelligenta, säger Walid Taha.

Allt styrs av datorer

Nästan alla apparater styrs i dag av datorer: hemma, på kontor, i industrin, i sjukvården ... Datorerna är inbäddade eller inbyggda i något annat: fjärrkontrollen, telefonen, kaffebryggaren, tvättmaskinen – och bilen. En modern bil kan ha 50 eller fler datorer i sig som styr ”allt”: lås, motor, ljus, fönster, klimat, antisladdsystem, bromsar, krockkuddar, navigering, vägval, underhållning och kommunikation.

– Alla dessa maskiner finns redan, mekaniken är tillgänglig. Men att få maskinen att göra det som du vill, det är utmaningen. Att laga mat är till exempel lätt för människor, men att försöka bygga en maskin, eller en robot, som kan göra det är en mycket större utmaning, konstaterar Walid Taha.

Kritiska situationer

Intelligensen ligger till stor del i hur pass tillförlitligt systemet är, det vill säga hur pålitlig interaktionen mellan olika datorer och system är. En bil som ska undvika att krocka måste vara pålitlig och väjningen måste ske i exakt rätt tid, annars är funktionen inte till mycket hjälp.

– Det finns situationer där det är kritiskt och helt avgörande att allt sker på ett korrekt sätt och som du förväntar dig, säger Walid Taha.

Teleoperationer är ett annat sådant exempel. Det är ett slags fjärrstyrd operation på distans som görs med hjälp av en kirurgrobot och internet. Eller med Walid Tahas vokabulär: cyber-physical.  Mycket förenklat kan detta beskriva som fysiska produkter – eller apparater – som kommunicerar i cyberrymden. Exempelvis en ”vanlig” dator som skickar e-post till en diskmaskin, eller en maskinpark i industrin som sköts med hjälp av datorer och internet.

Utveckling av programmeringsspråk

Walid Taha har i sin forskning gjort betydande insatser för att utveckla programmeringsspråk. Han är bland annat designer av flera system som till exempel Java Mint, MetaOCaml, ConCoqtion och Verilog preprocessor.

Det senaste språket kallar han Acumen (www.acumen-language.org), ett nedladdningsbart datorspråk för modellering, simulering och verifiering av cyberfysiska system. Det är tänkt att användas för att samtidigt kunna utveckla de samverkande fysiska och cyberbaserade systemen.

Walid Taha är född i Egypten. Han har en bachelorexamen (ungefär kandidatexamen) i datorteknik från Kuwait University. 1999 avlade han doktorsexamen i datateknik (Computer Science and Engineering) vid Oregon Graduate Institute, USA.
Under 1999–2000 hade Walid Taha en postdoktoral anställning vid Chalmers. Mellan åren 2000 och 2002 forskade han vid Yale University, USA.

2002–2010 var han Assistant Professor vid Rice University, USA, och är numera adjungerad professor där.

2010 anställdes han som professor på Högskolan i Halmstad.

Bild: IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2018-12-06