Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-06-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolans rapportserie "Forskning i Halmstad"

"Forskning i Halmstad"är en skriftserie öppen för forskare anställda vid Högskolan i Halmstad. Resultat från olika typer av vetenskapliga projekt, såväl större som mindre, kan publiceras i skriftserien. Publikationer och artiklar från vetenskapliga konferenser, seminarier och workshops välkomnas också. Texten genomgår kvalitetsgranskning av minst två granskare före publicering.

Vid publicering av rapporter i Högskolan i Halmstads rapportserie "Forskning i Halmstad" gäller de riktlinjer för vetenskaplig publicering, riktlinjer för kvalitetsgranskning och anvisningar för elektronisk publicering som återfinns under relaterade länkar till höger. På Högskolans interna webbplats "För forskare och forskarstuderande" finns ytterligare information om rapportserien.

Fakultetsnämnden (tidigare forskningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap) ansvarar för publicering i rapportserien "Forskning i Halmstad".

Tre exempel på rapporters utformning visas nedan.

Omslag tre stycken rapporter
Sidan uppdaterad 2009-06-09