Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Allmänna studieplaner för ämnen på forskarnivå


Forskarutbildningsområdet HÄLSA OCH LIVSSTIL

Allmän studieplan för HÄLSA OCH LIVSSTIL 2019-01-10PDF (pdf, 62.7 kB)

 

Forskarutbildningsområdet INFORMATIONSTEKNOLOGI

Allmän studieplan för DATATEKNIK 2015-06-04PDF (pdf, 59 kB)

Allmän studieplan för SIGNAL- OCH SYSTEMTEKNIK 2015-06-04PDF (pdf, 59 kB)

Allmän studieplan för INFORMATIK 2015-10-08PDF (pdf, 51.1 kB)

 

Forskarutbildningsområdet INNOVATIONSVETENSKAP

Allmän studieplan för INNOVATIONSVETENSKAP 2017-03-06PDF (pdf, 58.6 kB)

 

Translation of general syllabi for subjects at doctoral level


Field of HEALTH AND LIFESTYLE

 

 

Field of INFORMATION TECHNOLOGY

General syllabus for COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 2015-06-04PDF (pdf, 58.2 kB) 

General syllabus for INFORMATICS 2015-10-08PDF (pdf, 47.6 kB)

General syllabus for SIGNALS AND SYSTEMS ENGINEERING 2015-06-04PDF (pdf, 58.1 kB)

 

Field of INNOVATION SCIENCES

Genereal syllabus for INNOVATION SCIENCES 2017-03-06PDF (pdf, 83.1 kB)

Sidan uppdaterad 2019-02-13