Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examen på forskarnivå

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen måste du själv ansöka om ett examensbevis.

Ansökan om examensbevis

Doktorand ansöker om examen hos Utbildningsstöd vid Högskolan med hjälp av blanketten Ansökan om examensbevis, utbildning på forskarnivå.

Innan ansökan om examensbevis skickas in ska doktoranden kontrollera att:

 • uppgift om godkänd doktorsavhandling/licentiatavhandling och datum för disputation/licentiatseminarium är registrerat i Ladok.

Om ovanstående uppgifter saknas kontakta administratör som hanterar Ladok, se kontaktuppgifter under kapitlet Ladok.

Både huvudhandledare och du som doktorand måste vara överens om vilka kurser som ska ingå i examen. Ni måste också båda två skriva under ansökan.


Examen på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad

Följande examina utfärdas vid Högskolan i Halmstad:

Licentiatexamen

 • Filosofie licentiatexamen inom ämnet Hälsa och Livsstil,
  inriktning: Handikappvetenskap, Idrottspsykologi, Omvårdnad
 • Filosofie licentiatexamen inom ämnet Informatik
 • Ekonomie, Filosofie eller Teknologie licentiatexamen inom ämnet Innovationsvetenskap,
  inriktning: Företagsekonomi, Industriell organisation
 • Teknologie licentiatexamen inom ämnet Datateknik
 • Teknologie licentiatexamen inom ämnet Signal- och systemteknik

Doktorsexamen

 • Filosofie doktorsexamen inom ämnet Hälsa och Livsstil,
  inriktning: Handikappvetenskap, Idrottspsykologi, Omvårdnad
 • Filosofie doktorsexamen inom ämnet informatik
 • Ekonomie, Filosofie eller Teknologie doktorsexamen inom ämnet Innovationsvetenskap,
  inriktning: företagsekonomi, industriell organisation
 • Teknologie doktorsexamen inom ämnet Datateknik
 • Teknologie doktorsexamen inom ämnet Signal- och systemteknik
Sidan uppdaterad 2018-05-30