Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Studierektorer – forskarutbildning

För varje forskarutbildningsområde vid Högskolan i Halmstad ska det finnas en studierektor.

Studierektorn ska, bland annat, svara för uppföljning av den enskilde doktorandens studiemiljö och studieresultat. Det är forsknings- och utbildningsnämnden, efter samråd med berörd akademi, som utser studierektor. Nedan finns kontaktuppgifter till Högskolans studierektorer för forskarutbildning.

Sidan uppdaterad 2018-09-02