Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll

Om det finns särskilda skäl kan Högskolan besluta att den som är antagen till utbildning får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Studieuppehåll är ett uppehåll i studierna som har anmälts till Högskolan av studenten. Studieuppehållet ska avse en bestämd tidsperiod.

Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter exempelvis vård av barn eller studentfackliga uppdrag.

Ansökan om studieuppehåll görs på följande blankett:

Forskarutbildningsutskottet vid Högskolan beslutar slutgiltigt om studieuppehåll.

Inför återupptagning av studierna måste den forskarstuderande tillsammans med handledare och studierektor uppdatera den individuella studieplanen och skicka in den till forskarutbildningsutskottet.

Studieavbrott

Studenter har möjlighet att anmäla att studierna har avbrutits och kan begära att bli avregistrerad från sin utbildning.

Studieavbrott anmäls genom följande blankett:

För att kunna återuppta studierna efter anmält studieavbrott, måste den forskarstuderande ansöka om att bli antagen till utbildning på forskarnivå på nytt.

Skillnad mellan studieuppehåll och studieavbrott

Skillnaden mellan studieuppehåll och studieavbrott är att studieuppehåll avses vara under en begränsad tid med avsikten att doktoranden återvänder till sina studier efter uppehållet. Studieavbrott är ett avslutande av forskarutbildningen där doktoranden måste ansöka om att bli antagen på nytt om doktoranden efter avbrott vill återuppta studierna.

Sidan uppdaterad 2018-03-16