Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-03-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Riktlinjer och blanketter - utbildning på forskarnivå (guidelines and forms)

Individuella studieplaner (Individual study plans)

Mall för individuell studieplan vid Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats (pdf)
(Individual study plan at Halmstad University)

Mall för individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad (word)
(Individual study plan at Halmstad University)

Rapportering av poäng inom utbildning på forskarnivå

(Registration of credits in doctoral education)

Anvisning för rapportering av poäng inom utbildning på forskarnivålänk till annan webbplats
TranslationPDF (pdf, 46.9 kB) of Instructions for the reporting of credits in doctoral education
länk till annan webbplats

Framställning och distribution av doktorsavhandling, licentiatuppsats

(The production and distribution of a doctoral thesis, licenciate thesis)

Riktlinjer för framställning och distribution av doktorsavhandling och licentiatuppsatslänk till annan webbplats

Distributionslista doktorsavhandlinglänk till annan webbplats

Distributionslista licentiatuppsatslänk till annan webbplats

Wordmall för inlaga till avhandlingarlänk till annan webbplats

Examination (Examination)

Riktlinjer för examination på forskarnivå vid Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats

Anmälan om licentiatseminariumlänk till annan webbplats
(Application regarding licentiate seminar)

Anmälan om disputationlänk till annan webbplats
(Application regarding the public defence of a doctoral thesis)

Ansökan om examensbevis, utbildning på forskarnivålänk till annan webbplats

Application for degree certificatelänk till annan webbplats

Mall för betygsnämndsprotokoll för disputation vid Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats
(Examining committee’s protocol for disputation at Halmstad University)

Beslut om licentiatuppsats och seminariumlänk till annan webbplats
(Decision on licentiate thesis and seminar)

Studieuppehåll - Studieavbrott

(Approved leave - Non completion)

Ansökan om studieuppehåll från utbildning på forskarnivålänk till annan webbplats
(Application for approved leave from studies of postgraduate education)

Anmälan om avbrott av utbildning på forskarnivålänk till annan webbplats
(Notification of non-completion of postgraduate education)

Information till dig som använder Mac:
Om du ska fylla i ett PDF-formulär måste du först spara ner dokumentet, därefter öppna dokumentet i Adobe Acrobat Reader innan du kan börja fylla i formuläret.
Sidan uppdaterad 2015-03-20