Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-05-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Den vanliga människan när danskt blev svenskt på 1600-talet

På 1600-talet vann Sverige stora landarealer från Danmark, som Skåne, Halland och Blekinge. I dag möts vi mest i sportsammanhang med en ganska god relation folken emellan. Men hur var det under 1600-talet? Hur påverkades den vanliga bondens vardag under den här tiden och hur var relationen mellan en svensk och en dansk. Moderna historiker pratar om massavrättningar och järnridåer mellan Sverige och Danmark men Jens Lerbom, forskare i historia på Högskolan i Halmstad, menar att relationerna på gräsrotsnivå var helt andra.
Sidan uppdaterad 2009-05-13