Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-05-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Våtmarker bra för miljön

Regeringens miljömål är att det ska anläggas 12000 hektar våtmarksareal fram till 2010. Men vad konsekvenserna blir av det är i dag inte riktigt klart. Tanken är att många små dammar ska hjälpa till att lösa miljöproblem som övergödnig och döda havsbottnar i våra hav och sjöar. Geraldine Thiere, forskare på Högskolan i Halmstad, har undersökt hur man på bästa sätt ska anlägga konstgjorda våtmarker för att nå bäst resultat. Hon har också studerat vilka olika nyttor en våtmark kan ha.
Sidan uppdaterad 2009-05-28