Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ledning och administration

Befattning

Namn

Tfn

Akademichef

Anders Nelson

035-16 74 88

Biträdande akademichef

Malin Hallén

035-16 75 78

Controller

Eva-Lotta Ekström

035-16 74 04

Controller

Greger Lindqvist

035-16 71 60

Verksamhetschef hälsa och idrott

Mattias Nilsson

035-16 74 89

Verksamhetschef hälsa och omvårdnad

Ing-Marie Carlsson

035-16 78 21

Verksamhetschef samhälle och välfärd

Malin Hallén

035-16 75 78

Akademiutredare

Charlotte Andersson

035-16 74 97

Samverkanskoordinator

Gerry Andersson

035-16 73 16

Akademikommunikatör

Hanna Carmvall

035-16 73 03

HR-specialist

Anna-Lena Bylund

035-16 73 95


Greger Lindqvist, Mattias Nilsson, Anders Nelson, Anna-Lena Bylund, Hanna Carmvall, Ing-Marie
Carlsson, Malin Hallén, Eva-Lotta Ekström, Gerry Andersson och Charlotte Andersson ingår
i akademistödet.

Sidan uppdaterad 2016-12-23