Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-02-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ledning och administration på akademin för välfärd och hälsa

Befattning Namn Tfn Arbetsområde
Akademichef Anders Nelson 035-16 74 88  
Biträdande akademichef Malin Hallén 035-16 75 78 Huvudsakliga arbetsuppgifter inom tjänsteplanering, personal- och arbetsmiljö
Intendent Eva-Lotta Ekström 035-16 74 04 Ekonomiansvar, arbetsledare för administrativ personal
Verksamhetschef arbete och välfärd Jonas Carlsson 035-16 78 91 Leder och fördelar arbetet inom verksamhetsområdet Arbete och välfärd
Verksamhetschef hälsa och idrott Mattias Nilsson 035-16 74 89 Leder och fördelar arbetet inom verksamhetsområdet Hälsa och idrott
Verksamhetschef hälsa och vård Henrika Jormfeldt 035-16 77 86 Leder och fördelar arbetet inom verksamhetsområdet Hälsa och vård
Verksamhetschef samhälle och kommunikation Malin Hallén 035-16 75 78 Leder och fördelar arbetet inom verksamhetsområdet Samhälle och kommunikation
Sekreterare Anette Andreasson 035-16 72 59 Studentservice för program och fristående kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap och Sociologi.
Sekreterare Ann-Britt Fritiofson 035-16 74 02 Internationell sekr/koordinator, studentservice för program på avancerad nivå inom omvårdnad och fristående kurser inom omvårdnad
Sekreterare Barbara Meixner 035-16 75 72 Studentservice för Sjuksköterskeprogrammet och program och fristående kurser inom arbetsvetenskap och socialt arbete
Sekreterare Charlotte Andersson 035-16 74 97 Webbadministratör, studentservice för program och fristående kurser i bl.a. Pedagogik och Handikappvetenskap
Sekreterare Helena Andin-Wickström 035-16 73 16 Webbadministratör, Forskning, Samverkan, Rekrytering
Sekreterare Lena Karlsson 035-16 74 51 Lokalbokning och administrering av tentamen i Varberg
Sekreterare Mari Falk 035-16 74 50 Studentservice för Sjuksköterskeprogrammet i Varberg
Sekreterare Monica Wiberg 035-16 73 49 Ansvarig för schemaläggning, salsbokning inom akademin, ansvarig kursplaner och litteraturlistor
Sekreterare Theres Erixon Larsson 035-16 73 81 Webbadministratör, studentservice för program och fristående kurser inom psykologi och folkhälsovetenskap
Sidan uppdaterad 2015-02-10