Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-11-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samverkan vid Sektionen för Hälsa och Samhälle

Samverkan med omvärlden är en viktig del av verksamheten vid Sektionen för Hälsa och Samhälle. På sektionen strävar vi alltid efteratt möta arbetsmarknadens behov. Vi influeras av företag och myndigheter samtidigt som vi erbjuder allmänheten att ta del av de vetenskapliga framsteg som görs inom samtida forskning.

Samverkan på sektionen bedrivs ofta tvärvetenskapligt tillsammans med högskolans övriga sektioner för att på bästa vis möta omvärldens intressenter. Vi arbetar också i nätverk med nationella och internationella aktörer.  Här kan du se några av våra projekt och samarbetsparter.

Sektionen erbjuder också uppdragsutbildning. Företag och myndigheter väljer ofta att kompetensutveckla sin personal genom skräddarsydda utbildningar som tas fram tillsammans med våra kompetenta lärare och forskare.


Sidan uppdaterad 2007-11-13