Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-10-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

SNAFA

Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet

Vi vill inom SNAFA stimulera till fysisk aktivitet för barn och ungdom med funktionsnedsättning. Vårt syfte är att verka för ökad kunskap om och förståelse för anpassad fysisk aktivitet för målgruppen barn och ungdom med funktionsnedsättning. Vi vill verka för vetenskaplig forskning och att utveckla nya metoder för undervisning och träning inom området. Lika viktigt är att vi arbetar för fortbildning och erfarenhetsutbyte samt för ett nordiskt samarbete.

Just nu pågår ett forskningssamarbete om kamratstöd i skolanlänk till annan webbplats. Samarbetet ämnar undersöka hur skolan kan använda kamratstöd så att barn och ungdomar med funktionsnedsättning bättre kan delta i idrottslektionerna. Samarbetet sker mellan lärosätena Halmstad, Gävle, Örebro och Riga. Kamratstöd under idrottslektionerna har tidigare studerats i USA.

Medel från Nordiska Ministerrådet har erhållits för att bygga upp ett ett nordiskt nätverk. Nätverket är under uppbyggnad för att stärka kunskapsutbyte inom AFA (Anpassad fysisk aktivitet), som har blivit ett globalt begrepp.

Om du är intresserad av att studera utomlands inom området anpassad fysisk aktivitet kan Erasmus Munduslänk till annan webbplats vara något för dig.

Det finns nu en ny flik där vi har samlat alla utbildningar. Bland annat finns det möjlighet att genomföra en EUDAPA-utbildning på 60 ECTS som utgår från Haaga-Helia, Finland. EUFAPA.länk till annan webbplats

På gång inom Anpassad Fysisk Aktivitet

Nationellt

-Intressant tips från UR, SVT ang idrott och hälsa med anknytning till AFA

Nu är det premiär för 6 program om Idrott och Hälsa i skolan. Läs mer om programmet här.Word 2007 (word 2007, 15.9 kB)


-Forskning om funktionsnedsättning

-3 till 4 oktober 2014 Danderyds gymnasieskola, Stockholm

Aktuell forskning och praktisk tillämpning av rörelsens betydelse för barns och ungdomars lärande och utveckling. Rörelseglädje och inspiration Forum för psykomotorik och Föreningen GCI inbjuder till..PDF (pdf, 728.1 kB)


-Hälsa genom livet - Kvalitetskonferens för svensk habilitering 
Norrköping 24-25 september 2015. Länk..länk till annan webbplats


-Inbjudan till årets vårkonferens vid Malmö Högskola, Hälsa och Samhälle om utveckling och forskning inom funktionsnedsättningsområdet i Öresundsregionen. Torsdagen den 24 april. Mer info.PDF (pdf, 293.1 kB)


-INTERNATIONAL CONFERENCE ON UNIVERSAL DESIGN.

June 16-­‐18, 2014 Ingvar Kamprad Design Centre Lund University, Lund, Sweden. Läs mer..PDF (pdf, 197.5 kB)


-Golfträning för barn och unga med funktionsnedsättning: En motorikstudie i Oxie golfklubb. Läs artikellänk till annan webbplats

Publicerad av the editor den 30 september 2013 Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola. Ingegerd Ericsson


-Aktuellt från Harec

 HAREC-dagen 2013: 19 november i Lund, (lunds universitet)

-Harec dagen-den 19 November 2013. Det senaste inom funktionsnedsättnings forskningen i södra Sverige. Läs mer..länk till annan webbplats

    * Nätverksträff för HAREC:s forskarkollegium 28 februari
    * Välkommen på workshop om samverkan den 4 mars: hur fungerar det på din arbetsplats?


-Astrid Janzons stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till en årlig Astrid Janzon föreläsning, tema hälsa och hälsovård, till vilken inbjudes en föreläsare, företrädesvis med akademisk kompetens och internationella kvalifikationer. Läs mer på hemsidan.länk till annan webbplats


-Nyheter om funktionsnedsättning

-AFA

Vi kommer att under hösten genomföra en 7,5 poängskurs inom AFA. Kursen vänder sig till dig som är verksam inom ämnet idrott och hälsa eller andra pedagoger som möter barn och ungdomar med funktionsnedsättning i sin vardag. Anpassad fysisk aktivitet - ur ett delaktighetsperspektiv 7,5Hp.PDF (pdf, 197.9 kB)
 
 

Internationellt

2015

-The 20th International Symposium on Adapted Physical Activity In collaboration with the International Federation of Adapted Physical Activity (IFAPA) 11-15 June 2015.

More infoPDF (pdf, 1 MB)


-EASS

European Association for Sociology of Sport Conference, Dublin, 10-13 June 2015

More infolänk till annan webbplats

- Eudapa

European University Diploma in Adapted Physical Activity, 60 ECTS.
Contact period, 30 ECTS, Tuesday 3.2.2015 - Friday 8.5.2015 in Finland. More info..länk till annan webbplats


-Welcome to Bergen and the NNDR 13th Research Conference, Its next conference will be held in the historic Norwegian town of Bergen, May 6 . -8. 2015. More info..länk till annan webbplats


2014

- International Scientific Conference 2014 SPAHlänk till annan webbplats


-First EUNAAPA Summer School on Physical Activity and Ageing. Summer School Physical Activity and ageing. Link..länk till annan webbplats


-Welcome to the website of the EASS 2014 conference that will take place in Utrecht, The Netherlands. In May 2014 the historical University hall will be the venue of an inspiring gathering of many researchers on the topic of the changing landscapes in sport. Link..länk till annan webbplats


-European Congress of Adapted Physical Activity, Madrid 2014- 29th september to 2th october. Call for Absractslänk till annan webbplats

-7th International Conference Movement and Health 2014: Physical Activity of Children and Adolescents: Determinants and Outcomes June 2-4, 2014, Olomouc 2nd ANNOUNCEMENTPDF (pdf, 225.5 kB)


2013

-Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity INTERUNIVERSITY PROGRAMME. Utbilning.länk till annan webbplats(Travelling to Leuvenlänk till annan webbplats)


-The NAFAPA 2014 symposium will be hosted by Dr. Dale Ulrich at the University of Michigan, USA from October 16 -18, 2014. We look forward to your attendance at this research symposium that will involve the exchange of ideas, opportunities for collaboration, and directions for future research to advance the field of APA.
The call for abstract submissions and registration information will follow soon. Please refer to www.NAFAPA.orglänk till annan webbplats for symposium details.


-The Stavanger International Conference on Disability, Illness and Religion Venue: School of Mission and Theology, Stavanger, Norway Dates: May 7-­‐9 2014 Website: www.mhs.no/conference2014länk till annan webbplats. Read more..PDF (pdf, 77.3 kB)


-Call for Papers Special Issue of Sport Management Review on Managing Sport for Social Change. Read more..PDF (pdf, 107.4 kB)


-IMPACTS AND STRATEGIC OUTCOMES FROM NON-MEGA SPORT EVENTS FOR LOCAL COMMUNITIES. Read more..PDF (pdf, 154.3 kB)


-May 7 - 10 - 2014, Utrecht (Netherlands): Changing Landscapes in Sport: dynamics, hybridities and resistance. Read more..PDF (pdf, 759.3 kB)


Sidan uppdaterad 2014-10-27