Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-02-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

SNAFA - Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet

Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar (SNAFA) bildades 1997 och har genomfört konferenser på bland annat Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitet, Örebro universitet, GIH Stockholm, SUH Bollnäs och Umeå universitet. Nätverket består i dag av drygt 400 idrottslärare, idrottspedagoger, sjukgymnaster, speciallärare, specialister, forskare och fritidskonsulenter med flera.

Vårt syfte är att verka för ökad kunskap om och förståelse för anpassad fysisk aktivitet för målgruppen barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vi vill verka för vetenskaplig forskning och för att utveckla nya metoder för undervisning och träning inom området. Lika viktigt är att vi arbetar för fortbildning och erfarenhetsutbyte som för ett nordiskt samarbete.

Målet är fortsatt utveckling av ett svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet.

Nätverksidén bygger på:

 • Intresse och engagemang i arbetet med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.
 • Samarbete – att ta emot och sprida kunskap.
 • Samhällsnytta – ge styrka och gemenskap när det gäller att verka utåt i samhället.
 • Samverkan mellan olika kunskapscentra, universitet och högskolor.
 • Mångfald i inriktningar mot barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Nätverket vänder sig till alla som i sitt praktiska arbete möter barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i idrott och hälsa, samt de som forskningsmässigt intresserar sig för dessa frågor.

SNAFA är den del av EUFAPA (European Federation of Adapted Physical Activity) som är det europeiska nätverket för forskning och utveckling inom anpassad fysisk aktivitet. EUFAPA är i sin tur medlem av den internationella organisationen IFAPA (International Federation of Adapted Physical Activity).

SNAFA har sitt kansli på Högskolan i Halmstad och koordineras av Lars Kristén. Via nätverket skickas information till medlemmar om bland annat fortbildning, praktiska tips och senaste forskning inom anpassad fysisk aktivitet.

SNAFA verkar också för att genomgöra konferenser, seminarier och workshops för att främja utbytet av tankar och idéer inom området.

Definition av Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA)

 • ”Ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med intresse mot psykomotoriska frågor, mot en lika stor tillgång till hälsobetonad, aktiv livsstil och fritid, mot hög kvalitet på undervisning i idrott och hälsa, mot livslångt engagemang i idrott och hälsa, dans och vattenaktiviteter och avslutningsvis en kommunal skola som arbetar för inkludering och delaktighet”. (DePauw & Sherrill, 1994).
 • Adapted Physical Activity (APA) includes the profession, field of study, and practice that provides answers to the many problems associated with physical activity issues in both segregated and inclusive environments (Hutzler & Sherrill, 2007; Sherrill, 2004).

Medel har erhållits från Nordiska Ministerrådet för Högre Utbildning (NORDPLUS) för att bygga upp en nordisk master i anpassad fysisk aktivitet. I samarbetet ingår Finland, Lettland , Litauen och Sverige. Läs mer om mastern.

Medel har också erhållits från VINNOVA för ett forskningsprojekt med syfte att tillskapa nya idrottsredskap för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar tillsammans med företag som tillverkar redskap för idrott och hälsa. Läs mer om forskningsprojektet.

 

På gång inom Anpassad Fysisk Aktivitet

Nationella aktiviteter 2015–2016

Konferenser och seminarium

 • Om hjälpmedel – flervetenskapligt forskningsseminarium
  Som ett led i att samla och utveckla flervetenskaplig och lärosätesövergripande forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder bjuder Harec in forskare och doktorander till ett seminarium där pågående forskning om hjälpmedel presenteras och diskuteras. Seminariet arrangeras i samarbete mellan Lunds universitet, Malmö Högskola och Harec. Datum: 24 november. Plats: Lunds universitet. Läs merPDF (pdf, 1.3 MB).
 • Barn i longitudinella studier
  Den 18 november 2015 träffas vi för en seminariedag om fungerande över tid hos barn, ungdomar och unga vuxna med funktionshinder. Vi diskuterar både metodologiska och innehållsliga aspekter. Arrangör: IHV Barns Forskarnätverk samt CHILD. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Seminarium: Hur främjas en tillgänglig lärmiljö i Idrott och hälsa?
  Temat för seminariet fokuserar på hur undervisningen i Idrott och hälsa kan göras mer tillgänglig för barn i behov av särskilt stöd och barn med funktionsnedsättningar. Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) medverkar i seminariet. Datum: 25 november. Plats: Högskolan i Halmstad. Läs merPDF (pdf, 63.2 kB).

 • Hur mår svensk funktionshinderforskning?
  Svensk funktionshinderforskning har varit viktig för den ökade kunskapen om villkoren för personer med funktionsnedsättning. Men var befinner sig svensk funktionshinderforskning idag? Vilket behov finns av, och vilka resurser finns till, funktionshinderforskning? Hur förhåller sig den svenska forskningen till andra länder t ex Norge och den internationellt växande Disability studies-inriktningen? Hörselskadades Riksförbund har tagit initiativ till en kartläggning och en rapport om svensk funktionshinderforskning och inbjuder till ett seminarium och ett samtal den 26 november i Stockholm. Läs mer.PDF (pdf, 244.2 kB)

 • Seminarium: Hur främjas en tillgänglig lärmiljö i Idrott och hälsa?
  Temat för seminariet fokuserar på hur undervisningen i Idrott och hälsa kan göras mer tillgänglig för barn i behov av särskilt stöd och barn med funktionsnedsättningar. Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) medverkar i seminariet. Datum: 9 december. Plats: Malmö högskola.
  Läs merPDF (pdf, 81.8 kB).

 • Konferens ”Simning i Skolan”PDF (pdf, 1.2 MB)
  Vi välkomnar alla rektorer, idrottslärare, simskolelärare, badpersonal och andra som är intresserade av skolsimning till WADC och “Simning i skolan”. Ett viktigt tema för konferensen kommer vara integration och inkludering. Vad säger läroplanen om simning? Hur kan vi göra skolsimmet bättre och möjligöra att alla barn kan delta i skolsimmet, både de rädda och de orädda barnen. Vad kan skolan göra och vad kan simklubben/andra aktörer göra? Datum: 8 januari 2016, plats Scandic Star Hotell, Lund. Program för konferensen.
  PDF
  (pdf, 401 kB)
 • Conference “Learn To Swim” track at WADC 2016PDF (pdf, 1.2 MB). This year the Conference aims to challenge our thinking about integration and inclusion: How all kids from risk takers to those who are afraid of water can get the opportunity to swim. We will also talk about the current curriculum in school swimming and how we best teach the children that does not normally participate in swim schools. Date: 8–10th january, Lund. Program for the conference.

  PDF
  (pdf, 447.3 kB)
 • Gilla Vatten: SK Poseidon och Swedish Center for Aquatic Research (SCAR) har startat projektet ”Gilla Vatten” som syftar till att ge ökad vattenvana hos barn. Vi vill med projektet ge ökad trygghet i vatten för de barn som i femteklass är rädda för vatten och inte kan simma.
  Gilla Vatten har fått stöd från Arvsfonden för att utbilda 640 simlärare/instruktörer från hela Sverige i en ny 
  undervisningsmetodik, Brainswim, som är speciellt lämplig för de som har rädsla för vatten. Vår nästa kurs kommer att genomföras i Halmstad den 30 januari- 1 februari 2016. Läs mer på Gilla vattens hemsida.

  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Prova på dag i synskadeidrott den 20 februari i Varberg. Läs mer.PDF (pdf, 436.2 kB)

 • FOMS rikskonferens i Karlskrona: FOMS är en rikstäckande ideell yrkes- och intresseförening som har till syfte att stödja tjänstemän och andra med intresse för fritids-, rekreations- och kulturfrågor för personer med funktionsnedsättning.Datum: 16-18/3 2016. Plats: Marinmuseum i Karlskrona. Läs mer.PDF (pdf, 998.2 kB)

 • Föreningen för Psykomotorik (FfP) bjuder in till fortbildning den 9 april på Bosön, Stockholm. Läs mer.Word (word, 52.6 kB)

 • Fifth annual conference of Alter
  Konferensen är riktad till funktionshinderforskare från en rad olika områden (sociologi, antropologi, psykologi, psykoanalys, historia, demografi, ekonomi,  juridik, m.m.). Temat för konferensen är 'inclusion, participation and human rights - comparisons and exchanges'. Detta är den första Alter konferensen i Sverige (förra årets konferens var i Paris). Datum: 30/6-1/7, 2016. Plats: Stockholm. Läs mer.

  PDF
  (pdf, 267.8 kB)
 • Call for papers: Children's Rights and Early Intervention
  International Society on Early Intervention (ISEI) arrangera den 8-10 juni 2016 konferensen Children's Rights and Early Intervention. Det sker i samvarkan med Stockholms universitet och sista datum fö föredragsanmälan är den 1 oktober 2015. Att få stöd och hjälp tidigt för att förebygga proble som skulle kunna uppstå senare i livet, står i fokus både inom ECI-som forskningsområde och vid konferensen i Stockholm. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Nordic Network on Disability Research (NNDR): Living with disability
  The aim of the conference is to bring together researchers, practitioners and people with disabilities in order to facilitate sharing of knowledge and collaboration across different perspectives on living with disability. Date: 3–5 may, 2017, Örebro, Sweden. For more information.PDF (pdf, 545.7 kB)


Nyheter/artiklar

 • Eudapa articlePDF (pdf, 189.5 kB) from the magazine: "Vierumäki campus 2015".

 • Fokus på anpassad fysisk aktivitet i skolanöppnas i nytt fönster
  SNAFA har erhållit ett organisationsbidrag från Centrum för idrottsforskning (CIF). Under ett nationellt möte med forsknings- och utbildningsgruppen för SNAFA på Högskolan i Halmstad bestämdes att bidraget för 2015 ska gå till anpassad fysisk aktivitet i skolan (AFA-skola).

 • "Idrottslärarens drömmar och dilemmalänk till annan webbplats" är sex inspirerande och lustfyllda halvtimmesprogram från UR, SVT som ger inblick i idrott- och hälsasämnets innehåll och komplexitet. Vi får träffa idrottslärare och forskare som ger oss kunskap om hur man kan motivera sina elever och få alla att känna engagemang. Läs mer om programmen här.

  Word
  (word, 15.9 kB)

Internationella aktiviteter 2015–2016

Conferences

 • Safety 2016 World Conference – the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion will be held in Tampere, Finland, on 18−21 September 2016. Read more about the conference here.
  PDF
  (pdf, 198.6 kB)
 • Childhood in Everyday Life, 6-8 June 2016 Turku, Finland
  The international conference on childhood studies is a multidisciplinary forum for research on children and childhood. The event is organized by the Finnish Society for Childhood Studies and the Child and Youth Research Institute CYRI on 6th- 8th June 2016 in the University of Turku and Åbo Akademi University, Finland. The theme of the seventh conference is Childhood in Everyday Life. For more information and detailed guidelines, please see http://www.childhood2016.fi/
  länk till annan webbplats
 • Fifth Annual Conference of Alter – Welcome to the fifth European Disability Research conferences of Alter arranged by Stockholm University 30/6-1/7 2016. For more information and call for papers, please see the webpage http://alterconf2016.sciencesconf.org/länk till annan webbplats
 • Europeisk konferens om Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA)PDF (pdf, 3.7 MB) i Olomouc, Tjeckien den 15-17 juni 2016. För mer information, kontakta Lars.kristen@hh.se.
Sidan uppdaterad 2016-02-10