Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-12-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kontext och kulturgränser

Kontext och kulturgränser är ett forum för högskolans forskning inom humaniora som erbjuder forskare och forskarstuderande:

 • flervetenskapliga diskussioner kring gemensamma teman
 • samarbete kring projekt, såväl i ansökningar som i projektverksamhet
 • stärkande och vidareutvecklande av grundutbildning
 • stärkande och vidareutvecklande av nätverksarbete nationellt och internationellt

Med elva traditionella universitetsämnen representerade har forskingsmiljön stor ämnesmässig bredd. Medlemmarna bedriver forskning enskilt, inom nationella, nordiska och internationella nätverk samt i miljögemensamma samarbetsprojekt. Gemensamma projekt är ofta knutna till studiet av kulturinbäddade identitetsmarkörer som rör till exempel:

 • Identitet och territorialitet (historia)
 • Identitet, narration, livshistoria (engelska, filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap)
 • Identitet, kulturbruk, vardagens kulturmöten (etnologi, historia, konstvetenskap, religionsvetenskap)
 • Identitet och materiella förändringar (ekonomisk historia, engelska, historia)

Bland externa finansiärer sedan forskningsmiljöns inrättande 2005 återfinns bland annat:

 • Adelphi Research Berlin
 • Delegationen för jämställdhet i högskolan
 • Ebbe Kochs stiftelse
 • FAS
 • HFAB Halmstad
 • Längmanska kulturfonden
 • Länsstyrelsen i Hallands län
 • Nationalmuseet København
 • Nordforsk
 • Region Halland
 • Riksbankens Jubileumsfond
 • SIDA
 • Tillväxtverket
 • Vetenskapsrådet

Under 2013 har forskningsmiljön och sektionen för humaniora arrangerat NORNA 43 - Nordiska samarbetskommitténs för namnforskning 43 symposium - med det övergripande temat 'innovationer i namn och namnmönster'.

Medlemmar i forskningsmiljön har också svarat för forskningspresentationer vid bl a följande konferenser:

 • 20th International Medieval Congress, Leeds
 • NOFA 4: fjerde nordiske fagdidaktikkonferansen, Trondheim
 • The PCA/ACA National Conference 2013, Washington DC
 • Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Helsingfors
 • 15th Teaching History in Higher Education Conference, London


Sidan uppdaterad 2013-12-15