Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-02-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

EIS – Halmstad Embedded and Intelligent Systems research

Akademin för informationsteknologis forskningsmiljö kallas för EIS och är Högskolans forskning om inbyggda och intelligent system.

Målet för EIS är att tillhandahålla och ta fram kunskap (lösningar, teorier, metoder, verktyg) som är relevant för skapandet av innovativa IT-baserade produkter och tjänster - från möjliggörande tekniker, via systemlösningar och tillämpningar, till värdeskapande IT-användande. Med detta avser vi att bidra till att stärka svensk industris konkurrenskraft.

Med de sammanslagna kompetenserna inom EIS vill vi attrahera nya partners och nya, större projekt som kräver såväl detaljkunskap som helhetsbild.
Expempel på detta är lågförbrukande (energi) tekniker för radio och kommunikation, som förenar såväl inbyggda system som elektronik och nanoteknik.
Ett annat exempel är intelligenta fordon som förenar kunskap om sensorer, om inbyggda system och om självorganiserande system.
Ett tredje exempel är nästa generations radarsystem för vilka systemlösningar baserade på ny möjliggörande beräknings- och kommunikationsteknik tas fram.
Ett fjärde exempel är IT-användning för t.ex. turistupplevelser, som kombinerar kunskap om inbygga system (t.ex. mobiltelefoner), intelligenta system (för kundprofilering) och informatik (användaraspekten).

  • EIS ska vara en internationellt erkänd forskningsmiljö med utbildning på avancerad nivå och på forskarnivå.
  • EIS ska kännetecknas av välutvecklade forskningssamarbeten med näringsliv och offentlig sektor.
  • EIS ska vara en ledande miljö, en excellensmiljö, inom inbyggda och intelligenta system i Europa.

Forskningen bedrivs inom områdena:

  • Inbyggda system på CC-lab med kompetens inom datorarkitektur, datakommunikation, datornätverk, datalogi och inbyggda system
  • Intelligenta system på IS-lab med kompetens inom bildanalys, bioinformatik, läraktiga system, mekatronik och signalanalys.
  • Innovativ IT-användning på MI-lab med kompetens inom informatik
  • Tillämpad matematik och fysik på MPE-lab med kompetens inom elektronik, fysik och matematik

Tillsammans bildar dessa områden högskolans forskning om inbyggda och intelligenta system - EIS Halmstad Embedded and Intelligent Systems research.

Forskningen bedrivs i en internationell miljö med personal från många olika länder. I dag är 26 länder representerade.

Sidan uppdaterad 2017-02-03