Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-09-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

e-lab är ett laboratorium för elektronikutveckling och mätning på radioelektronik. Uppbyggnaden ingår i den satsning som Högskolan gör på forskning om samverkande inbyggda system. Forskningen banar väg för nya produkter och företag inom många tillämpningar (transport, logistik, hälsoteknik, säkerhet, trafik, miljövård ...). I det nya laboratoriet, finansierat av Sparbanksstiftelsen Kronan med 3.5 Mkr, ska den experimentella forskningen bedrivas, och demonstratorer och testsystem tas fram.

Ett viktigt syfte med laboratoriet är att skapa möjligheter för regionens mindre och medelstora företag att, i forskningssamarbete med högskolan, utveckla nästa generation intelligenta produkter med inbyggd elektronik för sensorer, beräkning och kommunikation. Laboratoriet, som är knutet till den KK-stiftelsestödda forskningsmiljön CERES, Centrum för forskning om inbyggda system, erbjuder både utrustning och kompetens för sådan utveckling.

I labbet finns instrument för mätning av bl.a. radioegenskaper. utrustningen består av sådant som spektrumanalysator, nätverksanalysator, signalgeneratorer samt probestation för mätning på både kisel och kretskort. Labbet har också  ett antal arbetsstationer med den mest avancerade konstruktionsprogramvaran för konstruktion av integrerade kretsar.

Förteckning över inventarier och utrustning.

Vi välkomnar företag som vill använda laboratoriets resurser.

För vidare kontakt:
forskningsingenjör Emil Nilsson, tel: 035-16 77 44

Sidan uppdaterad 2013-09-06