Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-02-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

CC-lab – Computing and Communication

CC-lab är ett av fyra laboratorier som tillsammans bildar Akademin för informationsteknologi. Laboratorierna ansvarar för utbildning och forskning inom sina respektive områden.

Utbildning:

CC-lab ansvarar för genomförande och utveckling av kurser inom Datakommunikation, Datavetenskap, Datorsystemteknik, Parallelldatorteknik och Realtidssystem på kandidat- och magisternivå.
Studierektor på CC-lab är universitetsadjunkt Nicolina Månsson, tel: 035-167487

Forskarutbildning:

CC-lab ansvarar även för forskarutbildningen i datateknik.
Studierektor för forskarutbildningen är universitetslektor Stefan Byttner.

Har du frågor om våra utbildningar, vänd dig till någon av våra studierektorer.

Forskning:

Inom CC-lab bedrivs forskning med inriktning på Inbyggda system bl.a. genom forskningsprofilen CERES. CC-lab är också en del av IDEs forskningsmiljö EIS.

Labledare är universitetslektor Jörgen Carlsson, tel: 035-167123

CC-lab finns på vån 3 i hus E och F
Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, Halmstad

Länk till campuskarta

Sidan uppdaterad 2017-02-03