Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-08-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Arbetsplatsförlagd utbildning (AFU) 15 hp

Studerar du första året på Data-, Elektro- eller Mekatronikprogrammet? Då har du möjlighet att söka Arbetsplatsförlagd utbildning (AFU) 15 hp.

Arbetsplatsförlagd utbildning innebär att du förlägger en del av din studietid på en arbetsplats. Kursen syftar bland annat till att du ska fördjupa dina kunskaper genom att tillämpa teoretiska kunskaper från det program du läser och utföra praktiskt arbetet i form av projekt på arbetplatsen. Mer information finns att ladda ner som pdf nedan.

Högskolan har samarbete med följande företag; HMS, Phoniro, Entergate, Comfort Audio,  DH Solutions, MPQ, Ramböll, Kollmorgen, Free2move, AES AB, J&D Assisting Systems, Cevican, Creative Tools, Enertech, Lerocon, Mabema, Foss Analytical AB, Electronic Technic LS AB (ETEC) och MECS. Besök företagens webbplatser för mer information eller ladda ner respektive företags presentation som riktar sig till Högskolans studenter.

Här kan du se Svenskt Näringslivs film om AFU:
Högskolan i Halmstad bäst på samverkanlänk till annan webbplats


Ansök om AFU 2014

Data-, elektro- och mekatronikstudenter i årskurs 1 kan söka. Använd ansökningsblanketten som finns att ladda ner och komplettera med CV. Ansökan görs till stella.erlandsson@hh.se efter respektive företagspresentation. OBS, det är viktigt att du anger dina kontaktuppgifter och vilket/vilka företag det gäller när du skickar in din ansökan.

I år kan man söka till: HMS, MPQ, Entergate, J&D Assisting Systems och Comfort Audio (listan fylls på efterhand som företagen meddelar oss). Deadline för ansökan till dessa är 21 april.    

Skriv ansökan med CV på ett professionellt sätt

Tisdag den 8 april kl 9-10 informerar Studerandeavdelningen om hur man skriver ansökan med CV på ett professionellt sätt. Wigforssalen

Hitta gärna företag själv

Det är bra om du som student själv hittar företag som vill ta emot studenter för AFU. När du har haft kontakt med företaget, hör av dig till Stella Erlandsson. Hon informerar företaget om hur vi arbetar med detta och säkerställer att verksamheten ligger i linje med utbildningen. Hon kommer också att gå igenom praktiska detaljer.


Administrativ information
Kursplan (pdf)länk till annan webbplats  
Kurstid: Läsperiod 3-4, 2014 t o m läsperiod 3, 2016.
Kurskod: DT4001
Kursen ingår i: Fristående kurs.
   
Sidan uppdaterad 2014-08-18