Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-12-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Sektionen för lärarutbildning

Välkommen till Sektionen för lärarutbildning (LUT) på Högskolan i Halmstad


På vår sektion finner du verksamhet för grundutbildning, fortbildning, forskning inom lärande och utbildning, och regional samverkan inom förskola, skola och utbildning.


Lärarutbildning

Lärarutbildningen i Halmstad erbjuder grundutbildning för dig som vill arbeta som förskollärare, grundlärare eller ämneslärare i grundskolan eller gymnasieskolan. Vi erbjuder även fristående fortbildning för dig som idag arbetar som lärare.

Forskning

Lärarutbildningens forskningsmiljö, Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL), bedriver i huvudsak forskning inom följande områden: ämnesdidaktisk forskning, praxisnära forskning, samt forskning om förskola, skola och omvärld.

Samverkan – Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Vi arbetar också för att utveckla regional samverkan inom området förskola, skola och utbildning — en verksamhet som organiseras av Regionalt utvecklingscentrum (RUC).


Sidan uppdaterad 2014-12-15