Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-04-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Sektionen för lärarutbildning

Välkommen till Sektionen för lärarutbildning (LUT) på Högskolan i Halmstad


På vår sektion finner du verksamhet för grundutbildning, fortbildning, forskning inom lärande och utbildning, och regional samverkan inom förskola, skola och utbildning.


Är du student hos oss - eller vill du studera hos oss?

Lärarutbildningen i Halmstad erbjuder grundutbildning för dig som vill arbeta som förskollärare, grundlärare eller ämneslärare i grundskolan eller gymnasieskolan. Vi erbjuder även fristående fortbildning för dig som idag arbetar som lärare.


Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen FULL

Lärarutbildningens forskningsmiljö, Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL), bedriver i huvudsak forskning inom följande områden: ämnesdidaktisk forskning, praxisnära forskning, samt forskning om förskola, skola och omvärld.


Regionalt utvecklingscentrum RUC

Vi arbetar också för att utveckla regional samverkan inom området förskola, skola och utbildning — en verksamhet som organiseras av Regionalt utvecklingscentrum (RUC).

Sidan uppdaterad 2014-04-10