Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-11-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Om sektionen för lärarutbildning

Lärarutbildningen har 35 anställda och ca 600 heltidsstudenter.

Kontakta gärna vår personal nedan. Du kan också maila oss på teachereducation@hh.se så vidarebefordrar vi din fråga till ansvarig person.


Ledning och administration

Sektionschef
Cecilia Kjellman

Biträdande sektionschef
Annika Elm Fristorp

Utbildningsledare/studierektor lärarprogrammet
Ingrid Gyllenlager

Utbildningsledare förskollärarutbildning
Marie-Heléne Zimmerman Nilsson

Utbildningsledare grundlärarutbildning
Ann-Christine Wennergren

Utbildningsledare ämneslärarutbildning
Monica Eklund

Forskningsledare
Pernilla Nilsson

Intendent och ekonomiansvarig
Marie Larsson

VFU-samordnare och IPS-ansvarig
Gun Wedding

Internationell samordnare
Håkan Cajander

Sektionsinformatör
Jessica Hietasaari Andersson


Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Utvecklingsledare
Håkan Cajander

RUC-samordnare
Ulla Palmqvist


Institutionssekreterare

Förskollärare, tentamenschema
Monika Kulhanek

Grundlärare, lärarlyftet, examensarbete
Pia Brandt

Ämneslärare åk 7-9 och gy, lokalbokning, diarium
Marita Gustafsson


VFU-ledare

Förskola
Yvonne Hildingsson

Förskoleklass och grundskola åk 1-6
Eva Hansson

Grundskola åk 7-9 och gymnasieskolan
Ewa Wictor


Ämnesansvariga inom lärarutbildningen

Engelska
Veronica Brock

Historia
Karl-Gunnar Hammarlund

Idrott och hälsa
Lars Kristén

Matematik
(kontakta Utbildningsledare Monica Eklund)

Naturvetenskap
(kontakta Utbildningsledare Monica Eklund)

Religionsvetenskap
Heike Peter

Samhällskunskap
Jörgen Johansson

Svenska
Emilia Aldrin


Sidan uppdaterad 2014-11-20