Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-03-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum

Huvudmål för RUC är att den lokala, nationella och internationella samverkan som bedrivs vid Sektionen för lärarutbildning inom såväl forskning som utbildning på grund- och avancerad nivå är av hög kvalitet.

RUC utvecklar och skapar mötesplatser

för att öka möjligheterna för behovsanpassad kompetensutveckling av personal i skola och förskola - både kommunala och fristående.

RUC bevakar lokala, regionala och nationella händelser

som påverkar förskola, skola och lärarutbildning och bjuder in till dialog kring nationellt prioriterade områden.


RUC fungerar som en länk

mellan regionens skolor/förskolor och lärarutbildningen och gör aktuell kunskap och forskning på Högskolan tillgänglig för kommuner, skolor och lärare.

RUC skapar tillsammans med VFU-organisationen

en väl fungerande samverkan med det omgivande samhället, och är viktiga garanter för att arbetet administreras hållbart och fortgår kontinuerligt.

RUC samarbetar med olika myndigheter och kommuner

som är naturligt knutna till regionen och kan tillsammans med uppdragsgivare identifiera utvecklingsbehov samt planera och genomföra förbättringsarbete.

Vi erbjuder allt från kurser till studiedagar

seminarieserier och föreläsningar i samarbete med övriga sektioner på Högskolan för att tillgodose individuella utbildningsbehov.

Sidan uppdaterad 2014-03-31