Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2009-06-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Förskolelyftet II

Fortbildning för förskollärare och förskolechefer

Förskolelyftet följs nu upp med en ny fortbildningssatsning. Syftet med Förskolelyftet II är att stärka förskollärares och förskolechefers kompetens och därmed främja förskolans måluppfyllelse. Satsningen pågår under 2012-2014. Läs mer på Skolverkets sida (länk till höger)

Skolverkets uppdrag inom Förskolelyftet II omfattar fortbildning för förskollärare och förskolechefer inom följande områden:

  • Uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet (för förskolechefer och förskollärare).
  • Barn i behov av särskilt stöd när det gäller deras språkliga och kommunikativa samt matematiska utveckling (för förskollärare).

Kurserna anordnas av lärosäten som har tillstånd att utfärda förskollärarexamen, genomförs på kvartsfart och omfattar 7, 5 hp.


Läs mera:

Sidan uppdaterad 2009-06-12