Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-07-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Förskolelyftet II

Förskolelyftet II ska stärka förskollärares och förskolechefers
kompetens och därmed främja förskolans måluppfyllelse, en satsning i
samverkan med Skolverket under 2012-2014. Regeringen vill att Förskolelyftet II ska pågå även 2015-2018. Dessutom planeras även ett Förskolechefslyft.


Kommunförlagda förskolelyftskurser genomförs i en eller flera kommuner, med samma kursutbud som ordinarie kurser. Följande kurser omfattar 7,5 hp, och anordnas av lärosäten som har tillstånd att utfärda förskollärarexamen:

> Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete.
(Förskollärare, förskolechefer/biträdande förskolechefer)
 
> Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - förskolechefens ansvar för förskolans kvalitet.
(Förskolechefer/biträdande förskolechefer)
 
> Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan. Inriktningen är barn i behov av särskild stöd när det gäller deras språkliga, kommunikativa samt matematiska utveckling
(Förskollärare)
 
> Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning
(Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal)
 
> Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan
(Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal)

Läs mera:

Kurser ht14

Skolverket informerar:

<b>Skolverket informerar:</b>
Sidan uppdaterad 2014-07-02