Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-01-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Matematikutveckling

Skolverket har vänt sig till Regionala utvecklingscentra (RUC) i Sverige, för samordning och stöd av de beviljade projekten inom Skolverkets matematiksatsning. RUC vid Högskolan i Halmstad kommer i denna satsning, till vissa delar, att samverka med RUC i Väst, se Relaterade länkar till höger på sidan.

Under projekttiden (som avslutas hösten 2013) har ett nätverk för matematikutvecklingsgrupper inom Halland byggts upp. Syftet har varit att skapa en mötesplats för nätverkande där gemensamma behov kan problematiseras och deltagarna tillsammans kan presentera olika alternativa erfarenheter och lösningar. Vidare har även seminarier och andra aktiviteter genomförts inom projekttiden. Erfarenheterna av genomförandet av uppdraget har delredovisats för perioden 2010/11. Slutredovisning som även omfattar läsåret 2012/13 ska inlämnas till Skolverket under hösten 2013.


Seminarium inom matematikutveckling:​

Barns matematiska förmågor - och hur de kan utvecklas 

   

Onsdagen den 26 februari kl. 09.00-16.00

Information och anmälan  
Eva Pettersson, lektor vid Blekinge Tekniska Högskola    
Målgrupp: Lärare i grundskolan    


Läs om våra tidigare seminarier inom matematikutveckling:

vt13

vt12

ht11

För att få senaste nytt: Prenumerera på uppdateringar
Sidan uppdaterad 2014-01-13