Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-01-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samrådet

Samrådet är det regionala utvecklingscentrats tydliga förankring i de kommuner och organisationer vars behov och intresse av skolutveckling ska styra verksamheten.

Det regionala utvecklingscentrats verksamhet bygger på ett nära och förtroendefullt samarbete mellan likvärdiga parter. De behov av utveckling som finns ligger till grund för de aktiviteter och projekt som initieras och drivs genom RUC. Samrådet utgör en betydelsefull länk mellan skola, lärarutbildning och forskning.

Kontaktpersoner på RUC är Håkan Cajander och Ulla Palmqvist.

I samrådet ingår representanter från de kommuner och organisationer som är knutna till RUC vid Högskolan i Halmstad.

Kommun/ organisation Kontaktperson Telefon E-post
Båstad Lotten Giers 0431-77624 lotten.giers@bastad.se
Falkenberg Karin Delin 0346-886402 karin.delin@falkenberg.se
Fristående verksamhet Vakant    
Gnosjö Thomas Svenningsson 0370-331155 070‑8768701 thomas.svenningsson@edu.gnosjo.se
Halmstad BUF Patrik Engström 035-139930 076‑1062353 patrik.engstrom@halmstad.se
Halmstad UAF Klas Jacobsson 035-137537 0738‑118844 klas.jacobsson@halmstad.se
Hylte Martin Boberg 0345-18116 0733‑718388 martin.boberg@hylte.se
Kungsbacka Magnus Fogelblad 0300-835296 magnus.fogelblad@kungsbacka.se
Kungsbacka Jens Alderblad 0300-834019 0705‑933056 jens.alderblad@kungsbacka.se
Laholm Jessica Petersson 0430-15305 0705‑080211 jessica.petersson@laholm.se
Laholm Bo Johansson 0430-15332 070‑5906485 bo.johansson@laholm.se
Region Halland Rutger Herlin 0705-704443 rutger.herlin@regionhalland.se
Sektionen för lärarutbildning/HH Cecilia Kjellman 035-167569 cecilia.kjellman@hh.se
Sektionen för lärarutbildning/HH Annika Elm Fristorp 035-167439 annika.elm_fristorp@hh.se
Varberg Maria Wirén 0709‑368036 maria.wiren@varberg.se
Vittra Carina Uvenfeldt 035-161382 0722‑005094 carina.uvenfeldt@vittra.se
Ängelholm Fredrica Hass Bergendorff 0431-87000 fredrica.hass-bergendorff@engelholm.se
Ängelholm Paulina Narkaj Adolfsson 0431-87000 paulina.narkaj.adolfsson@engelholm.se
Sidan uppdaterad 2014-01-21