Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-09-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Lärarutbildningen på Högskolan inbjuder till Kompetensutveckling.


Öppna seminarier

RUC arrangerar öppna seminarier, anmäl via länk i kalendariet nedan. Deltagande är kostnadsfritt för personal i våra samverkanskommuner och i fristående verksamheter som har avtal med oss, samt för lärarstudenter på LUT om inte annat anges. Kontakta RUC för att diskutera samverkansavtal.


Nätverk

> Matematikutveckling

> Språk-, läs- och skrivutveckling

> RegEnt - Regionalt Entreprenörskap

> IKT


Uppdragsutbildningar

> Förskolelyftet II

> Lärarlyftet II

> Matematik och matematikdidaktik för lärare i åk 1-6 - Kungsbacka

> Handledarutbildning för lärare och studie- och yrkesvägledare

> Näktergalen


Kompetensutveckling


Tisdag 19 augusti kl. 13.00-16.00

Framgångsrik skolutveckling - Helen Timperley *

Information och anmälan


Onsdag 27 augusti kl. 09.15-16.00

Förskolelyftet II - Hylte/Gnosjö


Torsdag 28 augusti kl. 09.15-16.00

Förskolelyftet II - Laholm


September - Skrivarstuga samt information om Erasmus+ - två tillfällen:

För personal i förskola & gymnasium samt för personal på Högskolan


Måndag 8 september kl. 15.00-18.00

Tänka resonera och räkna i förskoleklass - Borås

Informationlänk till annan webbplats


Fredag 12 september kl. 09.00-12.00

Regionalt nätverk för matematikutveckling *


Onsdag 17 september - Information för studenter som startat ht14

kl. 08.30-11.20 Förskollärare

kl. 08.30-12.10 Grundlärare

kl. 08.30-13.00 Ämneslärare

InformationPDF (pdf, 61.4 kB)


Torsdag 18 september kl. 09.15-16.00

Förskolelyftet II - Hylte/Gnosjö


Måndag 22 september kl. 09.00-16.00

(samt 141022 och 141120)

Elevhälsan: Att stärka relationer, minska stress och öka vardagsglädje i skolan,

del 1 (av 3) *

Information och anmälan


Torsdag 25 september kl. 09.15-16.00

Förskolelyftet II - Laholm


Torsdag 9 oktober kl. 09.15-16.00

Förskolelyftet II - Hylte/Gnosjö


Onsdag 22 oktober kl. 09.00-16.00

(samt 141120)

Elevhälsan: Att stärka relationer, minska stress och öka vardagsglädje i skolan,

del 2 (av 3) *

InformationPDF (pdf, 103.3 kB)


Onsdag 22 oktober kl. 09.00-16.00

(samt 141105 och 141203)

Bedömning för lärande, del 1 (av 3) *

Information och anmälan


Torsdag 23 oktober kl. 09.15-16.00

Förskolelyftet II - Laholm


Måndag 27 oktober kl. 13.00-16.00 eller

Tisdag 28 oktober kl. 13.00-16.00

Förskola i vår tid - en demokratisk mötesplats *

Information och anmälan


Onsdag 5 november kl. 09.00-16.00

(samt 141203)

Bedömning för lärande, del 2 (av 3) *

InformationPDF (pdf, 64.6 kB)


Onsdag 12 november kl. 09.00-16.00

Skolverket presenterar råd och stödmaterial för fritidshem och förskoleklass *

Information och anmälan


Torsdag 13 november kl. 09.15-16.00

Förskolelyftet II - Hylte/Gnosjö


Torsdag 20 november kl. 09.00-16.00

Elevhälsan: Att stärka relationer, minska stress och öka vardagsglädje i skolan,

del 3 (av 3) *

InformationPDF (pdf, 103.3 kB)


Torsdag 20 november kl. 09.15-16.00

Förskolelyftet II - Laholm


Onsdag 3 december kl. 09.00-16.00

Bedömning för lärande, del 3 (av 3) *

InformationPDF (pdf, 64.6 kB)


Torsdag 11 december kl. 09.15-16.00

Förskolelyftet II - Laholm


Tisdag 16 december kl. 09.15-16.00

Förskolelyftet II - Hylte/Gnosjö

* Samarrangemang RUC och Region Halland

Sidan uppdateras kontinuerligt! Prenumerera på uppdateringar

Seminarier vt14

Sidan uppdaterad 2014-09-17