Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-04-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

RUC seminarieserie

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad inbjuder all personal i våra samverkanskommuner till seminarieserien.

Kontaktpersoner för seminarieserien är Håkan Cajander och Ulla Palmqvist

Anmälan görs via länk i tabellen nedan. Antalet platser är begränsade, "först till kvarn" gäller. Seminariet är kostnadsfritt för personal i våra samverkanskommuner, för personal i fristående verksamheter som har avtal med oss, samt för lärarstudenter på LUT om inte annat anges.

Vi fakturerar en administrativ avgift på 300 kr (exkl moms) vid ej anmäld frånvaro. Vid förhinder går det bra att överlämna platsen åt en kollega.

För personer i fristående verksamhet utan avtal med RUC är kostnaden 300 kr/person och tillfälle. Kommuner och fristående verksamheter är välkomna att kontakta RUC för att diskutera samverkansavtal.

SEMINARIER vårterminen 2014

Aktuell nationell apl-utveckling Workshops kring MOBY MAP och formativ bedömning*

   

Torsdag 30 januari 2014 kl. 09.30-16.00 Seminariet är inställt pga för få anmälda.

InbjudanPDF (pdf, 0 bytes)  
Seminarieledare: Ann-Christin Extor, Gisela Nottorp, Cecilia Wigerstad och Olof Procopé    
Målgrupp: Skolhuvudmän, politiker, förvaltningschefer, yrkeslärare samt studie- och yrkesvägledare    
     

Informationsdag för studenter Lär känna oss på lärarutbildningen

   

Torsdag 13 februari kl. 08.30-12.05. Seminariet är inställt pga för få anmälda.

InbjudanPDF (pdf, 55.4 kB)  
Målgrupp: Studenter som börjat på lärarutbildning vt13 och ht13.    
     

KIN-BALL Workshop

   

Tisdag 18 februari kl. 13.00-15.00

Inbjudan anmälanPDF (pdf, 396.6 kB)  
Workshopledare: Pierre-Julien Hamel och Hans Granberg    
     

Barns matematiska förmågor - och hur de kan utvecklas *

   

Onsdag 26 februari kl. 09.00-16.00

InbjudanPDF (pdf, 69.4 kB) Anmälan
Målgrupp: Lärare i grundskolan Utvärdering  
     

Design of Learning Spaces: Känslomässiga och kognitiva effekter av lärmiljöer * 

   

Tisdag 13 maj kl. 09.00-12.00

InbjudanPDF (pdf, 71 kB) Anmälan
Målgrupp: Verksamma inom utbildning    
     

Lek- och lärplattan *

   

Måndag 26 maj kl. 09.00-15.00

InbjudanPDF (pdf, 75.4 kB) Anmälan
Målgrupp: Anställda inom förskolan    
* Samarrangemang RUC och Region Halland

Sidan uppdateras kontinuerligt! Prenumerera på uppdateringar

Seminarier ht13

Sidan uppdaterad 2014-04-09