Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-09-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

IPS - Individuellt planerad studieplan

OBS - Detta gäller studenter som startade sin utbildning före ht 2011

Du som lärarstudent upprättar i slutet av andra terminen, efter information om de valmöjligheter som finns, en Individuellt planerad studieplan (IPS). Vid samtliga val av inriktningar/specialiseringar krävs att du uppfyller behörighetskraven, uppflyttningsreglerna och att plats finns. Kurserna genomförs under förutsättning att det finns tillräckligt stort antal sökande.
 
Det är ditt ansvar att känna till din studieplan och att meddela IPS-ansvariga om du gör studieuppehåll eller studieavbrott. Vill du ändra din valda inriktning 2 eller specialisering kan du göra detta om det finns ledig plats, dock senast den 1 oktober inför vt och senast den 1 mars inför ht.
 
Din studieplan finns på din personliga webbsida. Där ändrar du också din adress och ditt telefonnummer om de inte stämmer. För att logga in krävs inloggning och lösenord. Kontakta IPS-ansvariga vid problem.

IPS/VFU-databaslänk till annan webbplats
 

 
 

Individuellt planerad studieplan
Sidan uppdaterad 2013-09-30