Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-12-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kursplaner på lärarutbildningen

För varje kurs som ges på högskolan finns en kursplan som fastställs på sektionen. Kursplanen beskriver bl.a. lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur.

Litteraturlistan är integrerad med kursplanen och finns sist i kursplanen.

Lärarutbildningens kursplaner tidigare terminer

För ännu äldre kursplaner se "relaterade länkar" till höger.

Sidan uppdaterad 2014-12-08