Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-03-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ämneslärare - åk 7-9 och gymnasiet

Höstterminen 2011 startade en ny ämneslärarutbildning. I Halmstad kan studenterna välja mellan två inriktningar: åk 7-9 och gymnasieskolan. Information om deras VFU finns på denna sida.

Strukturplanerna är översikter över vilka kurser studenterna läser och när de gör VFU:
Strukturplan för 7-9PDF (pdf, 78.6 kB)
Strukturplan för gyPDF (pdf, 78.6 kB)

ProgressionsmatrisenPDF (pdf, 28.1 kB) är en översikt över de kunskaper/förmågor studenten ska uppnå under VFU.

De studenter som startade sin utbildning före ht 2011 kommer att finnas kvar på lärarutbildningen till ht 2015, eftersom deras utbildning är 4,5-5 år. En skillnad mellan utbildningarna är att studenterna som startade före ht 2011 får en examen för både åk 7-9 och gymnasieskolan medan de som startade ht 2011 eller senare antingen får en examen för åk 7-9 eller gy. Detta påverkar förstås i vilka verksamheter de olika studenterna gör VFU.

Vad är skillnaden mellan VFU:n i lärarutbildningen med start före ht 2011 och den med start ht 2011 eller senare?

VFU-perioderna i lärarutbildningen som startade ht 2011 kommer att vara annorlunda än de i den tidigare utbildningen. Första terminen har dock studenterna 2 veckors VFU precis som tidigare. Antalet VFU-veckor under utbildningen kommer att vara 20 för alla studenter. I tidigare utbildning var antalet VFU-veckor 22.

Examensmål

Examensmålen för den utbildning som startade före ht 2011 finns i VFU-handboken som trycktes 2009. De finns också härPDF (pdf, 52.8 kB)

Examensmålen för den utbildning som startade ht 2011 - åk 7-9PDF (pdf, 120 kB)
Examensmålen för den utbildning som startade ht 2011 - gyPDF (pdf, 120.1 kB)

Sidan uppdaterad 2014-03-31