Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-12-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Lärarutbildning 2015/2016

Sugen på att bli lärare? Bra, då tror vi att du har framåtanda och uthållighet, intitiativskraft och humor. Arbetet som lärare ger dig förmånen att spela en viktig roll andra människors liv. Genom ditt sätt att vara och din förmåga att entusiasmera bidrar du till den uppväxande generationen utveckling. Genom att välja lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad blir du dessutom mycket väl förberedd – redan från första skoldagen.

Som student på något av lärarprogrammen på Högskolan i Halmstad möter du varierade former av undervisning och examination. Den nära kopplingen till verkligheten och verksamheten vid skolor och förskolor löper som en röd tråd genom hela studietiden.

Vårt mål är att ge dig ett bra mottagande och en utbildning med hög kvalitet. Skolan är en föränderlig värld och nya krav tillkommer ständigt. Vi ser kontinuerligt över och utvecklar innehållet i våra lärarutbildningar så att våra studenter får rätt redskap och förutsättningar för att kunna motsvara de krav som kommer att ställas på morgondagens lärare.


Vi erbjuder dessa ingångar på lärarutbildningen 2015/2016:


Förskollärarutbildning 210 hp, vt 2015 / ht 2015 / vt 2016

Ämneslärarutbildning (åk 7-9) 270 hp, ht 2015

Inget intag ht 2015 – vi planerar att ge ämneslärarutbildning mot årskurs 7-9 igen ht 2016.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 hp, ht 2015


Utbildningens innehåll

Samtliga lärarutbildningar består av tre integrerade delar:

  • utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)
  • ämnesstudier (eller förskolepedagogiska ämnen)
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

UVK innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket och är en obligatorisk del för alla blivande lärare. Omfattningen på och innehållet i ämnesstudierna beror på vilken av våra lärarutbildningar du väljer att gå.

VFU är en annan viktig del av lärarutbildningen, som ger dig möjlighet att medverka i det pedagogiska arbetet på skolor och förskolor och att delta i lärares olika arbetsuppgifter. Den verksamhetsförlagda utbildningen integreras både i UVK och i ämnesstudierna. Utgifter i samband med VFU, exempelvis resekostnader, står du själv för.


Studier utomlands

Lärarutbildningen i Halmstad satsar nu stor på att utöka den interkulturella kompetensen för dig som är lärarstudent. Vi vill utbilda morgondagens globala lärare och anser att det är mycket viktigt att fokusera på det internationella
perspektivet under din utbildning.

Vi har ett internationellt nätverk vilket gör de möjligt för dig att förlägga delar av din utbildning till universitet och högskolor utomlands. På senare år har våra studenter valt att studera i bland annat Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Australien.

Läs mer på vår sida Den globala läraren

Sidan uppdaterad 2014-12-02