Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-10-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademisk högtid 1998

Måndagen den 30 november 1998 installerades Lars Fredén som rektor vid Högskolan i Halmstad. Han tillträdde som rektor den 1 augusti samma år.

Installationen förrättades av utbildningsminister Thomas Östros. Välkomstanförandet hölls av högskolestyrelsens ordförande Carl Bennet. Tal till en ny rektor hölls av Bodil Jönsson, biträdande professor, Lunds universitet och Peter Uggla, ordförande Halmstad Studentkår. För musikinslagen stod Studentorkestern Salmonikerna (SOS) och Studentkören KÖÖRMIT.

Sidan uppdaterad 2016-10-28