Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-10-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademisk högtid 2001

Torsdagen den 22 mars 2001 installerades Romulo Enmark som rektor vid Högskolan i Halmstad. Vid samma tillfälle installerades också fem nya professorer vid Högskolan.

Romulo Enmark tillträdde som rektor vid Högskolan i Halmstad i december 2000. Han kom närmast från Högskolan i Borås där han var verksam som prorektor och vice rektor. Rektorsinstallationen förrättades av Christina Ullenius, ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund och rektor vid Karlstads universitet. Välkomstanförandet hölls av Carl Bennet, ordförande i högskolestyrelsen.

Nyinstallerade professorer 2001. Från vänster: Albert-Jan Baerveldt, mekatroniska system; Antanas Verikas, bildbehandling med inriktning mot artificiell neuronnätsteknik; Sven Åke G Hörte, sociologi med arbetsvetenskaplig inriktning; Lars-Gunnar Franzén, biokemi; Bernd Hofmaier, sociologi med arbetsvetenskaplig inriktning. Längst till höger står Romulo Enmark, Högskolan i Halmstads rektor 2000–2010.

Sidan uppdaterad 2016-10-28