Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademisk högtid 2003

Den 6 november installerades fem nya professorer på Högskolan i Halmstad.

Välkomstanförandet hölls av professor Sven Åke G Hörte.Tal hölls av högskolestyrelsens ordförande Carl Bennet, forskningsnämndens ordförande Kerstin Malmqvist och studentkårens ordförande Peter Ranki. Installationen förrättades av rektor Romulo Enmark. För musiken svarade Thornberg/Davidsson/Davidsson Trio.

Nyinstallerade professorer 2003 (från vänster): Håkan Pettersson, fysik med inriktning halvledarfysik; Lillemor Hallberg, vårdvetenskap; Ljudmilla Bordag, tillämpad matematik; Tony I Larsson, inbyggda system; Magnus Jonsson, realtidsdatorsystem

Sidan uppdaterad 2018-12-13