Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Akademisk högtid  2013

Fredagen den 15 november 2013 avslutades Högskolans 30-årsjubileum med akademisk högtid. Fem professorer installerades i sina ämbeten, tre doktorer promoverades och många andra uppmärksammades för akademiska eller pedagogiska insatser. Det var Högskolans åttonde professorsinstallation.

Nyinstallerade professorer 2013 (från vänster): Tomas Nordström, datorteknik; Pernilla Nilsson, naturvetenskapens didaktik; Ingela Skärsäter, omvårdnad inriktning hälsa och livsstil; Magnus Holmén, innovationsvetenskap inriktning industriell organisation; Mohammadreza Mousavi, datorsystemteknik.
Bild: ANDERS ANDERSSON

Bläddra i professorspresentation 2013

Bläddra i broschyren Professorer 2013

Sidan uppdaterad 2016-11-11