Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ordlista akademisk högtid

Vad betyder installation och promotion? Vad är insignier? Här får du svar.

Professorsinstallation

Att installera en professor är en gammal tradition, som innebär att en professor invigs i sitt ämbete och upptas i kretsen av professorskollegor och det internationella vetenskapssamfundet. Oftast är det rektor som installerar de nya professorerna. Vid Högskolan i Halmstad får installerade professorer en professorscape, som ett bevis på att de nu är upptagna i kretsen av professorskollegor, och diplom. Högskolan i Halmstads professorscape är särskilt utformad för Högskolan i Halmstad av Ewy Åsvärd. Diplom är på handgjort papper med präglat sigill.

(Doktors)promotion

En promotion, eller promovering, är en akademisk ceremoni då insignier för magistersgrad eller – vanligare – doktorsgrad utdelas (doktorspromotion). Doktorsgrad (doktorsexamen) erhålls genom en avhandling som efter disputation får betyget godkänt. Den som promoverar, utför promotionen kallas promotor.

Vid Högskolan i Halmstad promoveras lärosätets egna doktorer (och hedersdoktorer), det vill säga personer som har avlagt sin doktorsexamen vid Högskolan i Halmstad och de personer som Högskolan i Halmstad har utsett till hedersdoktorer. Personer som är anställda vid Högskolan i Halmstad och bedriver sin forskarutbildning här, men som avlägger sin doktorsexamen vid annat lärosäte, promoveras inte vid Högskolans i Halmstad, men uppmärksammas och firas vid Högskolans akademiska högtid.

Doktorsinsignier

De föremål – insignier – som utdelas vid promotionsakten har symboliskt värde och består oftast av diplom (för värdighet), doktorshatt (frihet) eller lagerkrans (lärdom); och doktorsring ("äktenskap" med vetenskapen).

Hedersdoktorer

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för uppskattning av framstående insatser inom något av Högskolans verksamhetsområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil.

Sidan uppdaterad 2017-12-04