Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-12-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2015-12-16

Robotforskning för effektivare lagersystem

I samarbete med tre industriella partners har forskare vid Högskolan i Halmstad utvecklat system för automatiska lagertruckar så att de blir mer intelligenta, säkra och flexibla – vilket i sin tur leder till en effektivare lagerhantering.

Forskningsprojektet, som kallas för Automatic Inventory and Mapping of Stock (AIMS), inleddes för fyra år sedan. Forskningen har skett i samarbete mellan Centrum för forskning om tillämpade intelligenta system (CAISR) vid Högskolan i Halmstad, Toyota Material Handling, Kollmorgen och Optronic. Projektet har lett till fortsatt samarbetet de kommande åren mellan de inblandade parterna i syfte att ytterligare utveckla och förbättra de automatiska lagertruckarna.

Filmen visar vad forskningen har lett fram till.

Målet med projektet är att bygga ett robotsystem som kan inventera i ett lager. Vi vill ha en robot som kan gå in i ett lager, göra en karta över hur lagret ser ut för att sedan kunna tala om vad som finns i lagret.

Björn Åstrand, universitetslektor vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad och ansvarig forskare för AIMS.

Sidan uppdaterad 2015-12-18