Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-09-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-09-26

25 nya lärarplatser till Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad får 25 nya platser till lärarutbildningen. Det blir det tydligaste resultatet av den budgetproposition som regeringen presenterade i förra veckan.

– Det är positivt att regeringen satsar på vår lärarutbildning, säger Cecilia Kjellman, tillförordnad akademichef för Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Högskolan i Halmstad får 25 nya platser till lärarutbildningen i regeringens budgetproposition. Bild: ANDERS ANDERSSON

Av de 25 platserna fördelas tio till förskollärarutbildningen och 15 till grundlärarutbildningen. För Högskolan innebär detta en viss utbyggnad av båda utbildningarna. I processen inför budgetpropositionen fick samtliga lärosäten ange hur många fler utbildningsplatser de tror sig klara eftersom det råder brist på lärare i landet.

– Vi fick inte riktigt de utbildningsplatser som vi önskat. Högskolan hade önskemål om fler platser till ämneslärarutbildningen. Om man ska uttrycka det lite övergripande kan man säga att vi hade önskat fler platser inom fler inriktningar, säger Cecilia Kjellman.

Inga stora förändringar aviserade

Tillsammans med Lärosäten syd, det vill säga övriga lärosäten i södra Sverige, sökte Högskolan medel för att bygga upp en ny förskollärarutbildning i Helsingborg.

– Det fick vi inte, men samarbetet kommer att fortsätta och vi ska tillsammans jobba för att utveckla lärarutbildningen som helhet, säger Cecilia Kjellman.

När det gäller övriga delar av budgeten får Högskolan i Halmstad varken mer eller mindre än andra jämförbara lärosäten till forskning, och det aviseras inga stora ändringar beloppet de kommande fyra åren. Högskolans utbildningsanslag ökar med 1,5 procent vilket motsvarar pris- och löneomräkningsindex som staten räknat med i budgeten. Mikael Alexandersson, rektor vid Högskolan i Halmstad, kommenterar:

– Det som är positivt att när vi tittar på anslagstilldelningen för utbildning 2017–2020 är att det inte är några stora förändringar i totalbeloppet som meddelas. Så jämfört med för några år sedan så ser det inte ut som det är några neddragningar aviserade, vilket skapar trygghet vid Högskolan de kommande åren.

JOACHIM BRINK

"Det som är positivt att när vi tittar på anslagstilldelningen för utbildning 2017–2020 är att det inte är några stora förändringar i totalbeloppet som meddelas. Så jämfört med för några år sedan så ser det inte ut som det är några neddragningar aviserade, vilket skapar trygghet vid Högskolan de kommande åren."
Mikael Alexandersson, rektor

Cecilia Kjellman

"Det är positivt att regeringen satsar på vår lärarutbildning", säger Cecilia Kjellman, tillförordnad akademichef för Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Bild: MAGNUS KARLSSON

Sidan uppdaterad 2016-09-26