Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-04-04

31 miljoner till forskning om hälsoinnovation och smarta städer

Högskolan i Halmstad tilldelas 31 miljoner av KK-stiftelsen till KK-miljön Forskning för innovation. Bidraget går till forskning för att möta de stora utmaningar inom hälsa och smarta, hållbara städer som samhället i dag står inför.

– Människors hälsa och hur vi skapar hållbara förutsättningar för livet i staden hör till vår tids ödesfrågor, och Högskolans mål är att i samspel med näringsliv, offentlig sektor och invånare hitta innovativa lösningar på dessa utmaningar. Med de nya medlen från från KK-stiftelsen kommer vi tillsammans med företag i regionen och från andra delar av Sverige att satsa på att forska och utbilda inom dessa viktiga områden, säger Magnus Bergquist, programchef för KK-miljön Forskning för innovation vid Högskolan i Halmstad.

Innovation och helhetstänkande

Hälsoinnovation handlar om att exempelvis använda ny teknik för att motivera människor att leva sundare. Livet i smarta städer kännetecknas av ett långsiktigt tänkande kring hur vi transporterar oss, använder energi, förbrukar resurser och tar hand om vårt avfall. Gemensamt för dessa utmaningar är att de kräver nya innovativa lösningar och ett helhetstänkande inom så skilda områden som teknik, design, ekonomi och vård.

Totalt finansieras nio projekt som handlar om att forska, utbilda och att sprida forskningsresultat till företag, hälso- och sjukvård, myndigheter och medborgare. Några exempel på projekt är det intelligenta digitala utegymmet, forskning om hur individer kan bli mer motiverade att träna, forskning om hur svenska medicinteknikföretag ska bli internationellt framgångsrika, forskning om hur barn kan göras delaktiga i stadsplanering, utveckling av det nya Elektronikcentrum i Halmstad, och utbildning av företagare inom gröna näringar i hur de kan utveckla sin affärsverksamhet.

Många deltar i satsningen

Högskolans satsning på att utveckla de två profilområdena hälsoinnovation och smarta städer engagerar ett stort antal av Högskolans forskare och lärare.

– Det är min övertygelse att profilområdena hälsoinnovation och smarta städer kommer att stärka Högskolan framöver. Det fortsatta förtroende och finansiering som vi nu får från KK-stiftelsen kommer att bidra till både vår egen utveckling som lärosäte och till tillväxt och välfärd i samhället, säger Högskolans rektor Mikael Alexandersson.

Hälsoinnovation och smarta städer är två profileringsområden på Högskolan i Halmstad, som innebär att forskare från olika vetenskapsområden samarbetar för att möta viktiga samhällsutmaningar. Inom hälsoinnovation arbetar exempelvis forskare från digital design med forskare inom hälsa för att utveckla appar som kan hjälpa människor när de är sjuka, eller för att bidra till förbättrad friskvård. Inom smarta städer forskar humanister med ingenjörer för att förstå mer om hur automatiserad körning och uppkopplade bilar påverkar trafiksäkerheten.

2016 är Högskolan i Halmstads femte år med KK-miljön Forskning för innovation, och medel för fortsatt forskning och utveckling söks årligen från KK-stiftelsen. I ett tioårigt avtal som löper till och med år 2021, utlovar stiftelsen stöd till forskningsinsatser som successivt utvecklar ett alltmer profilerat lärosäte, med verksamhet som har stark relevans för utvecklingen av näringsliv och samhälle.

JOACHIM BRINKSidan uppdaterad 2016-04-06