Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-06-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-06-10

Brist på studentbostäder till hösten

Inför höstens terminsstart ser bostadssituationen för studenter ut att bli sämre än vanligt. Samtidigt som trycket på bostadsmarknaden ökar, väntas också fler internationella studenter än tidigare komma till Halmstad. Studentkåren och Högskolan letar nu efter nya boendealternativ för studenter.

Studenter i stadsmiljö

Samtidigt som trycket på bostadsmarknaden ökar, väntas också fler internationella studenter än tidigare komma till Halmstad. Bild: ANDERS ANDERSSON

– Vi upplever att bostadssituationen i Halmstad är klart mer ansträngd än tidigare. Nu vänder vi på alla stenar och tittar även på nya lösningar. Det kan till exempel handla om att gå in och hyra och förvalta större fastigheter för att använda som studentboende, säger kårordförande Sandra Sandberg.

Kåren söker nya boendeformer

Det är Halmstads studentkår som i sitt avtal med Högskolan i Halmstad har uppdraget att förmedla och hjälpa studenter att hitta bostäder. Högskolan i Halmstad garanterar sina internationella studenter bostad, medan svenska studenter får söka bostad i konkurrens.

Hittills har detta alltid hanterats i samarbete mellan studentkåren och Högskolan, och alla internationella studenter har fått en bostad. Men uppemot hundra av de boendeplatser som tidigare använts till internationella studenter är inte längre tillgängliga för studentkåren att förmedla, och kåren söker nu därför efter nya boendeformer.

Högskolan stödjer studentkåren

– Vi vill till varje pris undvika att internationella studenter och svenska studenter ställs mot varandra i konkurrens om boendet. Tidigare har detta alltid lösts i gott samarbete mellan studentkåren och Högskolan, säger Sandra Sandberg.

– Högskolan ser allvarligt på den ökande bostadsbristen för studenter, och vi gör vad vi kan för att stödja studentkåren i arbetet med att hitta nya bostäder. Ytterst riskerar vi ju att studenter måste tacka nej till sina platser hos oss för att det inte finns bostäder, säger högskoledirektör Inger Johansson.

SELMA SEDELIUS

FAKTA:

Totalt förmedlar studentkåren cirka 300 bostäder varje år – varav 220 i egna studentboenden och 120 andra bostäder, till exempel lägenheter eller rum hos privata uthyrare. I dagsläget saknar kåren bostäder för uppemot 100 studenter.

I höst beräknas cirka 2000 nya studenter börja på Högskolan i Halmstad. Av dessa är drygt 500 internationella studenter, en ökning jämfört med tidigare år. Det Högskolan vet i nuläget om höstens antagna internationella studenter är (siffrorna kan se annorlunda ut vid terminsstart):

Utbytesstudenter: cirka 200
Internationellt antagna, avgiftsskyldiga: cirka 225
Internationellt antagna studenter, avgiftsbefriade: drygt 100

"Högskolan ser allvarligt på den ökande bostadsbristen för studenter, och vi gör vad vi kan för att stödja studentkåren i arbetet med att hitta nya bostäder."
Inger Johansson, Högskoledirektör

Utsikt över Halmstad

Uppemot hundra av de boendeplatser som tidigare använts till internationella studenter är inte längre tillgängliga för studentkåren att förmedla. Bild: IDA LÖVSTÅL

Sandra Sandberg, kårordförande

"Vi vill till varje pris undvika att internationella studenter och svenska studenter ställs mot varandra i konkurrens om boendet. Tidigare har detta alltid lösts i gott samarbete mellan studentkåren och Högskolan", säger Sandra Sandberg, kårordförande. Bild: ANDERS ANDERSSON

Sidan uppdaterad 2016-06-10