Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-02-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-02-26

God arbetsmarknad för biologer

– Det sprids en myt om att det är ont om jobb för biologer, men det stämmer inte! Tvärtom efterfrågas biologer och naturvårdare allt mer i samhället och de allra flesta studenter får anställning relativt snart efter studierna, säger Göran Sahlén, studierektor för programmet Naturvård och artmångfald vid Högskolan i Halmstad.

Nyligen träffades representanter för Sveriges biologiutbildningar inom ramen för sitt nätverk, ett möte som brukar hållas varannat år för att diskutera aktuella frågor och gemensamt arbeta för att kvaliteten på utbildningarna är likvärdig. Den här gången var det Högskolan i Halmstads tur att vara värd.

– Det här nätverket har en viktig uppgift att fylla eftersom vi vill ha samma höga kvalitet och kunskapsnivå på utbildningarna i hela landet, även om vi har olika profil. Vi har alla intresse av att våra studenter ska ha samma förutsättningar efter studierna och vara anställningsbara, säger Göran Sahlén.

Representanter för Sveriges biologiutbildningar träffas varannat år. Den här gången i Halmstad. Bild: JOACHIM BRINK

Flera uppföljningar

Vid den senaste träffen diskuterades bland annat olika uppföljningar som flera av de större lärosätena gjort, som visar att majoriteten av studenterna får jobb inom relevant sektor efter examen.

– Utbildningen är mycket aktuell mot bakgrund av de samhällsutmaningar som finns idag, med miljöfrågor och hållbarhet ur olika perspektiv. Det finns många lämpliga jobb för en biolog, men de är inte alltid synliga i de gängse kanalerna. Det gäller att prata med rätt person, säger Göran Sahlén.

Flest tjänster hittar man inom kommuner och länsstyrelser, men även andra myndigheter och olika konsultbolag anställer biologer. Vissa biologer stannar kvar i den akademiska världen och börjar som forskare.

Unik profil på utbildningen

Vid nätverksträffarna diskuteras, förutom arbetsmarknads- och kvalitetsfrågor, även hur man når ut med information till blivande studenter. På ett sätt konkurrerar alla lärosäten, men egentligen saknar det betydelse beroende utbildningarnas olika profil. Högskolan Halmstads program Naturvård och artmångfald är den enda i Sverige som är inriktad på naturvård.

– Det kommer att bli allt viktigare med naturvård i framtiden, att veta vilka arter som ska skyddas. Vi utbildar kunniga biologer som är vana att arbeta i fält, ute i naturen, till exempel med inventering av olika arter. På så sätt är utbildningen unik. Kandidat i biologi kan man bli i hela Sverige, men kandidat i naturvård kan man bara bli i Halmstad, säger Göran Sahlén.

INGRID EKSTRÖM

Det kommer att bli allt viktigare med naturvård i framtiden, att veta vilka arter som ska skyddas. Vi utbildar kunniga biologer som är vana att arbeta i fält, ute i naturen, till exempel med inventering av olika arter. På så sätt är utbildningen unik.

Göran Sahlén

Samhället efterfrågar kunniga biologer som är vana att arbeta i fält. Bild: INGRID EKSTRÖM

Sidan uppdaterad 2016-02-29