Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-03-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-03-08

Halmstadsprofessorer får regeringsuppdrag i insynsråd

Två professorer vid Högskolan i Halmstad har fått prestigefyllda regeringsuppdrag som innebär möjligheter att på ett nationellt plan påverka skolan och skolans specialpedagogik. Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik, har utsetts till ledamot i insynsrådet för Skolverket. Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap, har fått motsvarande uppdrag i insynsrådet för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

– Det är väldigt roligt och hedervärt. Även om insynsrådet inte har beslutsrätt så innebär det verkligen en möjlighet att påverka den högsta instans som styr den svenska skolan. Det ska bli spännande och inspirerande, säger Pernilla Nilsson.

– Det känns hedrande att få detta uppdrag. Jag hoppas kunna ge tips och råd ur ett vetenskapligt perspektiv för att kunna förbättra skolan för elever med funktionsnedsättningar, säger Magnus Tideman.

Skolverket och SPSM har inte några styrelser utan så kallade insynsråd, som utses av regeringen. Insynsråden har en viktig uppgift i att öka regeringens och medborgarnas insyn i myndigheternas verksamhet, och fungerar dessutom som rådgivande grupp till generaldirektörerna. Råden har inga beslutsbefogenheter.

Skolverket och SPSM

Skolverket arbetar för att alla barn och elever får tillgång till en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. I rådet ingår Skolverkets generaldirektör Anna Ekström som ordförande, och fem ledamöter som ska bidra med sin kunskap och sina erfarenheter.

SPSM arbetar för att alla barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. SPSM:s generaldirektör Greger Bååth är ordförande i insynsrådet, som också består av åtta ledamöter – forskare, studentombud, riksdagsledamöter och verksamma inom skolan.

Förordnandena omfattar en treårsperiod, till och med den 31 december 2018.

Text: HANNA OLSSON och IDA LÖVSTÅL

Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapens didaktik, utsågs nyligen till ledamot i Skolverkets insynsråd. Bild: ANDERS ANDERSSON

Magnus Tideman är professor i handikappvetenskap samt ny ledamot i insynsrådet för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Bild: HANNA OLSSON

Sidan uppdaterad 2016-03-10