Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-05-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-05-03

Hälsa och innovation i internationella utbyten

Hälsoinnovation är temat i ett utbyte mellan Högskolan i Halmstad och det brasilianska universitetet UFRGS. Samarbetet får fortsatt stöd av Linnaeus-Palmeprogrammet, och det är utbildning som är i fokus. Ett nytt utbyte mellan Högskolan och Etiopen får också finansiering i år.

Utbytet skapar möjligheter för svenska och brasilianska lärare och studenter att samarbeta över gränserna med utbildning inom hälsoinnovation. Framtidens hälsoinnovationer kommer att kräva kunskap och färdigheter från många olika marknader, som Sverige och Brasilien, samt yrkesgrupper, som sjuksköterskor och ingenjörer. Utbyten mellan lärare och studenter från olika akademiska ämnen är exempel på hur hälsoinnovation kan främjas.

Diskuterade hälsoinnovation

Det här samarbetet med Brasilien inleddes förra året, och före jul var forskare och lärare från Högskolan på besök i där. I maj kommer professorer från The Institute of Informatics vid UFRGS (Federal University of Rio Grande do Sul) till Akademin för informationsteknologi vid Högskolan. På så vis lär de båda lärosätena sig mer om varandra och kan planera inför de kommande samarbeten som nu fått finansiering.

– I Brasilien träffade vi professorer inom datavetenskap och diskuterade utbyte mellan lärare och studenter. Vi träffade dessutom bland annat rektorn, professorer och studenter vid deras vårdhögskola. Med dem diskuterade vi hälsoinnovationstemat och möjligheter att etablera ytterligare ett utbytesprojekt inriktat mot hälsoinnovation med deras sjuksköterskeutbildning, säger Wagner Ourique de Morais, forskningsingenjör vid Högskolan.

Gott samarbete

På sikt är tanken att samarbetet ska stärka utbildningen och forskningen inom datavetenskap och hälsoteknik hos lärosätena. Ett konkret delmål är att UFRGS kan starta ett eget hälsoinnovationstema inom sina utbildningar, likt Högskolans.

– För Högskolans studenter innebär det bland annat möjlighet att studera i Brasilien under en del av sin utbildning, och få erfarenhet av exempelvis annan kultur, pedagogik och språk. På så vis får de en bredare förståelse för internationella frågor och växer som globala medborgare.

Ansökan om fortsatt samarbete mellan lärosätena gjordes av Wagner Ourique de Morais och Nicholas Wickström, universitetslektor, vid Högskolan, tillsammans med Edison Pignaton de Freitas vid UFRGS. För fem år sedan var han Högskolans första doktorand, inom datateknik och datavetenskap.

Det redan goda samarbetet är en anledning till att det Sida-finansierade Linnaeus-Palme-programmet stödjer hälsoinnovationsatsningen med ytterligare 123 000 kronor. Från och med i höst ska lärare från de olika lärosätena kunna spendera tid hos varandra. Nästa steg är studentutbyten.

Innovationsspridning i Etiopien

Avdelningen för bygg- och energiteknik vid Högskolan har i första hand fått finansiering för planering av lärar- och studentutbyte tillsammans med EiABC (Ethiopian Institute for Building Construction and City Development), Addis Abeba University. Det är resultatet av ett besök av Bengt Hjort, universitetslektor i byggteknik, och Kristian Widén, docent i innovationsvetenskap med inriktning byggteknik, på EiABC.

– Planeringsresan är ett första steg i ett samarbete kring både utbildning och forskning kring innovationsspridning i den byggda miljön i en Afrikansk kontext, säger Kristian Widén.

I september reser Kristian Widén och Margaretha Borgström, universitetslektor i byggfysik, en vecka till Addis Abeba och senare i höst eller till våren kommer två representanter för EiABC hit.

Locka internationella studenter

– Det är mycket glädjande att våra forskare får Linnaeus-Palmestöd för sina internationella samarbeten på för samhällsutvecklingen nya och innovativa områden, säger Ulf Ivarsson, internationell strateg på Högskolan.

– En utvecklad global omvärldssamverkan är av central betydelse för att attrahera spetskompetens och talangfulla internationella studenter, vilka tillsammans utgör viktiga bidrag till att uppnå forsknings- och utbildningskvalitet av hög internationell klass.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM

Wagner Ourique de Morais

Wagner Ourique de Morais, forskningsingenjör

Kristian Widén

Kristian Widén, docent i innovationsvetenskap med inriktning byggteknik

Linneaus-Palmeprogrammet

Linnaeus-Palme är ett Sidafinansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor. Programmet syftar till att stärka svenska lärosätens samarbeten med universitet i utvecklingsländer.
Utgångspunkten är att ett Linnaeus-Palme-projekt ska vara till ömsesidig nytta för båda parter, och inte ha biståndskaraktär. Projekt kan beviljas stöd upp till åtta år.

Ulf Ivarsson

Ulf Ivarsson, internationell strateg

Sidan uppdaterad 2016-05-03