Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-02-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-06-28

Högskolan i Halmstad söker ny rektor

Nu startar rekryteringen av ny rektor till Högskolan i Halmstad. I annonsen som har publicerats på hh.se söker Högskolan en person som har gedigen akademisk bakgrund med professorskompetens och mångårig ledarerfarenhet. Förmåga till dialog, analys och nytänkande är något som en rektor förväntas ha, liksom förmåga att bygga relationer, med både förtroende och integritet.

– Jag hoppas och tror att många kvalificerade personer ska visa intresse för jobbet som rektor på Högskolan i Halmstad. Efter de senaste årens kraftfulla förändringsarbete för att profilera och positionera Högskolan, har vi nu ett utmärkt läge att bygga vidare på för en ny rektor, säger styrelseordförande Karin Starrin.

Anlitar rekryteringsföretag

Hon är ordförande i den kommitté som leder hela rekryteringsprocessen, där även ytterligare externa representanter från styrelsen deltar, tillsammans med representanter för lärare, studenter och fackliga organisationer. Kommittén har anlitat rekryteringsföretaget Mercuri Urval för att hantera själva rekryteringen, utifrån den kravprofil som förankrats brett, både inom och utanför lärosätet.

Rekryteringen sker inledningsvis i två parallella processer – dels i form av den öppna utlysningen med möjlighet för alla att ansöka till Högskolan, dels i form av personliga kontakter med rekryteringsföretaget Mercuri Urval. Även dessa personliga kontakter kommer dock i slutänden att leda till en ansökan för den som är aktuell som slutkandidat.

– Jag hoppas att både personal, studenter och externa intressenter fortsätter att engagera sig i rekryteringsprocessen, inte minst genom att själva tänka på lämpliga kandidater och uppmana dem att ta kontakt med våra rekryteringskonsulter, säger Karin Starrin.

Senaste ansökningsdag 26 september

Ansökningstiden löper över sommaren och går ut 26 september. Nuvarande rektor Mikael Alexandersson lämnar sitt uppdrag 30 september i höst och fram till det att en ny rektor är på plats, är prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson föreslagen att leda lärosätet som vikarierande rektor (ett beslut som regeringen har att fatta).

– En försiktigt optimistisk bedömning är att vi skulle kunna ha en ny rektor på plats i början av 2017, säger Karin Starrin.

SELMA SEDELIUS

Sidan uppdaterad 2017-02-03