Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-05-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-05-13

Högskolans skolforskning presenteras i ny sammanställning

Högskolan har under de senaste tio åren byggt upp en stark forskningskompetens inom skolans och förskolans område. I en ny broschyr presenteras 33 forskare vid lärosätet som i dag är engagerade i forskningsprojekt om och för skolan.

Broschyren är en del i en större kraftsamling när det gäller praxisnära forskning inom skolområdet.

– Syftet är att använda sammanställningen i våra samtal med kommuner och region, men också i våra interna diskussioner på Högskolan. Genom att visa en enad styrka och profil kan vi lättare attrahera forskningsmedel, både internt och externt, säger Pernilla Nilsson, forskningsledare vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle.

Ytterligare projekt på gång

Forskningen som presenteras i broschyren berör allt från skolans organisation på en systemnivå, till rena ämnesdidaktiska klassrumsprojekt. Den ger en översiktlig bild över forskningsläget som det ser ut i dag, och Pernilla Nilsson betonar att tanken är att uppdatera innehållet med jämna mellanrum.

– Vi har flera spännande projekt på väg in. Flera forskare har också uttalat ambitioner om att de vill närma sig skolans område på något sätt.

Regionalt kompetenscentrum

Regeringen betonar ofta vikten av forskning inom skola och övrig offentlig sektor. För att möta denna efterfrågan planerar Högskolan att de närmaste åren utveckla ett regionalt kompetenscentrum för praxisnära forskning och skolutveckling, i samarbete med de halländska kommunerna och Region Halland. Detta kompetenscentrum ska vara en nod mellan kommuner, och mellan kommuner och Högskolan när det gäller forskning och forskningsspridning.

Det finns ett stort behov av att utveckla praktiknära forskning för och med skolan och här har Högskolan en viktig roll. Ett regionalt kompetenscentrum kan involvera forskare från Högskolans samtliga akademier, säger Pernilla Nilsson.

IDA LÖVSTÅL


Sprid gärna! Är du medarbetare på Högskolan och ska träffa samarbetspartner eller andra som kan vara intresserade av Högskolans skolforskning? Ta gärna med dig några ex av den nya broschyren. De finns inom kort i anslutning till fikarummen på Q2, Q4 och R5. Medverkande forskare får i sitt postfack.

Sidan uppdaterad 2016-05-13