Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-04-25

Inspiration och handfasta tips för programmering i skolan

Programmering ska bli en större del av skolarbetet. För att få inspiration, idéer och för att testa själva har över 200 förskole- och grundskolelärare besökt Högskolan i Halmstad under två inspirationsdagar. Dagarna var en förberedelse för lärarna att komma igång med att programmera tillsammans med sina elever.

­– I den takt samhället utvecklas måste skolan utvecklas, konstaterade Carl Heath, forskare och utvecklare på Interaktiva Institutet (ICT), som föreläste under en av de två inspirationsdagarna på tema ”Nyfiken på programmering och kreativ IT?”.

Carl Heath pratade om var samhällets digitalisering befinner sig just nu och hur det påverkar utbildningssektorn. Han slog bland annat ett slag för livslångt lärande och att skapa mer fritt med IT som material i skolan. Carl Heath tror också på att främja komplex problemlösning i skolan genom bättre strukturer för kollegialt samarbete och utbyte av beprövade erfarenheter. Han påpekade att den som börjar i förskoleklass i år har en helt annan arbetsmarknad än dagens. Han nämnde att det är troligt att om 15–20 år kommer nästan hälften av arbetstillfällena i Sverige att utföras av robotar och artificiell intelligens.

Programmering i läroplanen

Skolverket har flaggat för att programmering kommer att ingå i läroplanen för svensk grundskola från hösten nästa år. Därför samarbetar Högskolan – bland annat genom Regionalt uvecklingscentrum (RUC) – med barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad, för att möta de utmaningar som digitaliseringen innebär för skolan.

Under de två inspirationsdagarna på Högskolan bjöds lärare in för att få omvärlds- och framtidsspaning genom externa föreläsare, samt praktisk inblick i programmering och hur lärare kan använda programmering i skolan.

Dockor som kan programmeras för språkutveckling hos de minsta.

Babblarna är dockor som används i förskolan för språkutveckling av de minsta. Här visas ett arbete från Högskolan med Laxöns förskola där barn kan programmera med Scratch och använda Makey-Makey för att de minsta ska kunna peta på babblarna och höra hur de pratar.

Den första av inspirationsdagarna riktade sig till förskole- samt F–3-lärare. Linda Mannila, forskare vid Åbo Akademi, berättade då hur den finska skolan jobbar med programmering och varför hon tycker att programmering är viktigt. Det handlar om allmänbildning, att utveckla datalogiskt tänkande och att bidra till mångfald och perspektiv i ett manligt dominerat område, menar Linda Mannila.

Efterfrågade dagar

Sammankomsterna om programmering och kreativ IT var efterfrågade.

– Både barn- och ungdomsförvaltningen och skolorna säger att det behövs inspirationsdagar. Vi har fullt med anmälningar och har varit tvungna att säga nej till många, säger Veronica Gaspes, lektor i datavetenskap vid Högskolan.

En av besökarna var Martin Boberg, utredare i Hylte kommun och tidigare lärare.

– Jag måste veta vad som förväntas av våra lärare, så att vi på barn- och ungdomskontoret förstår vad de nya kraven innebär. Lärare och tjänstemän kan inte leva i två olika verkligheter, säger han.

Margareta Linde, lärare på grundsärskolan i flera ämnen, påpekar att programmering inte är något lärare kan välja, utan det gäller att gilla läget.

– Skillnaden mellan olika skolor och kommuner kommer att bli större beroende på möjligheten att få jobba med programmering, säger hon.

­– Men det är ju jättespännande.

Av eftermiddagen på Högskolan ville hon få inspiration, och bekräftelse på det som hon och kollegorna redan gör – att de är på rätt väg.

Delade erfarenheter

Efter föreläsningarna de två dagarna gavs olika workshoppar som bygger på erfarenheter som redan gjorts i skolor i Halmstad och på Högskolan. Detta var tillfällen att få göra och pröva, i stället för att bara prata digitalisering och programmering.

  • Ingela Sandberg, lärare från klass 2 i Åledsskolan, demonstrerade ett helt koncept där hon använder robotar, programmering och berättelser i hennes matematik undervisning. Det mesta sker utan dator och barnen arbetar både i klassrummet och utomhus.
  • Peter Samuelson från Eldsbergaskolan visade både hur man kan använda små robotar och hur man kan koppla programmering i Scratch till matematik.
  • Conny Gottfridsson lyfte fram arbetet med Scratch i Fyllingeskolan.

– Vi kunde visa ett arbete Högskolan gjorde med Laxöns förskola där vi samarbetade med barnen och pedagoger för att ta fram ett spel för de allra minsta. Vi visade även exempel där vi kopplade programmering till undervisning i engelska och biologi, säger Veronica Gaspes.

Besökande lärare och personal från Högskolan samlas runt ett bord för att titta på olika exempel.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Foto: ISABELLA JOHANSSON och KRISTINA RÖRSTRÖM

En beebot, dvs en bi-robot.

En beebot, som små barn kan programmera att gå åt olika håll.

Lärare Sofia Blom.

Sofia Blom, undervisar i teknik på mellanstadiet på Esperedsskolan i Oskarström.
– Jag är intresserad av att få nya tankar om hur vi ska jobba med programmering i skolan.
Vad vill du ta med dig hem från dagen?
– Bra, konkreta tips som jag direkt kan omsätta i mitt klassrum.

Martin Boberg, utredare

Martin Boberg, utredare barn- och ungdomskontret i Hylte.
Om föreläsningen om samhällets digitalisering:
– Man känner igen det han berättar, men behöver höra det igen. Samtidigt kommer det hela tiden till lite nytt. Föreläsningen sätter i gång tankar och processer.

Kari Wassborg

Kari Wassborg, IKT-ansvarig och resurs på Knäredsskolan.
– Vi behöver komma i gång och arbeta med det här, få utbildning och tid att sätta oss in i det. Vi kan inte säga att vi inte har tid, för det är ålagt oss. Och det är kul också.

Dataskärm med användbara appar
Sidan uppdaterad 2016-04-29