Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-03-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-03-22

”Lär av framgångsrika skolor”

Tydligare styrdokument, fler vägar till läraryrket och bättre möjligheter till kompetensutveckling skulle kunna höja kvaliteten i svensk skola. Det menar Huvudmännens expertråd för skolutveckling, där bland andra Högskolans rektor Mikael Alexandersson och docent Ann-Christine Wennergren, ingår.

Expertrådet fick i somras i uppdrag av Sveriges kommuner och landsting och Friskolornas riksförbund att ge exempel på väl fungerande skolutveckling. Syftet var att bidra till forskningsgrundad positiv utveckling av den svenska skolan. Bland de 20 ledamöterna finns lärare, skolledare och forskare med dokumenterad erfarenhet och forskning inom området.

Nu har expertrådet presenterat en rapport med 30 rekommendationer, som riktar sig till alla som är engagerade i skolan.

Läs debattartikel i Dagens Samhälle: ”Ta lärdom av framgångsrika skolor”länk till annan webbplats

Mikael Alexandersson, rektor vid Högskolan i Halmstad, har ingått i det expertråd som nu presenterar 30 rekommendationer för hur kvaliteten i skolan kan ökas.

Ann-Christine Wennergren är docent i pedagogik och projektledare för Högskolans arbete med övningsskolor.

Sidan uppdaterad 2016-03-23