Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-11-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-11-11

200 ekonomistudenter är på campus för Megakonferensen. Bild: JENNY BISIACH

Megakonferensen 2016 på Högskolans campus

Hallå där, Sara Eriksson, student vid Internationella marknadsföringsprogrammet. 10 till 13 november pågår Megakonferensen 2016 på campus, vad är det för konferens?

– Megakonferensen är en mötesplats för Sveriges ekonomföreningars riksorganisation (S.E.R.O) och dit kommer runt 200 av de mest drivna studenterna från ekonomföreningar runt om i Sverige.

Hur kommer det sig att Megakonferensen äger rum på Högskolan i Halmstad?

– För att få arrangera konferensen görs en ansökan och i år har vi i Halmstad fått äran. Eurekha står som arrangör och sedan är det projektgruppen med tolv medlemmar som jobbar med konferensen. Först utsågs de två projektledarna, resterande fick söka sina poster och blev sedan utvalda efter att ha genomgått en intervju.

Vad är det som händer under dessa dagar?

– Konferensen är den sista för året, där målsättningen är att det ska bli ett pampigt avslut av året som har gått. Det blir avtackning av S.E.R.O:s styrelse och det kommer att utses en ny styrelse. Måldokument för nationella utbildningsfrågor kommer att uppdateras och riksorganisationens utbildningsutveckling planeras och rapporteras inför nästkommande års verksamhet.
– Men det är inte bara det som händer, det blir också utdelning av förtjänstmedaljer för de som har varit synnerligt engagerade och framträdande under året.

Årets tema är vardagssmart, vad innebär det?

– Vi har valt temat vardagssmart för att kunna visa ekonomistudenter hur kloka beslut kan fattas varje dag, såväl i arbetslivet, som i studierna men även privat. Smarta val och smarta mål är något som kommer att tryckas på och detta även sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Temat kommer att beröras under föreläsningar, workshops och dessutom utskottsträffar.
– Vi kommer även att ha ett montertorg för studenter och allmänhet att besöka under fredagen klockan 11.30–12.00 samt 13.00–14.00. Där kommer företag stå och presentera sig själva, vilket är ett bra tillfälle för dem att komma i kontakt med studenterna och kanske hitta framtidens rekryteringar.

På vilket sätt kan ditt engagemang i denna konferens hjälpa dig i en framtida karriär?

– Jag ser detta som ett unikt tillfälle att få prova på och vara delaktig i att arrangera ett så stort event. Att få vara med och skapa något från grunden och sedan se att det blir verklighet, det är oerhört motiverande.
– Jag som läser marknadsföring tyckte att det var spännande att se hur det faktiskt fungerar i verkligen och hur olika uppgifter kan se ut när man arrangerar ett evenemang. Att läsa något i en bok är en sak, men att faktiskt göra det praktiskt är något helt annat. Jag ser det som en stor erfarenhet som jag kan ta med mig under resterande studier och sedan ut i arbetslivet.

Följ Megakonferensen genom Högskolan i Halmstads Snapchat: HogskolanHstd

Sidan uppdaterad 2016-11-11