Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-12-23

Namn spännande forskningsmaterial

Hallå där, Linnea Gustafsson, docent i svenska. Berätta kort om din forskning!

– Jag har arbetat med förnamn, smeknamn och nu varumärkesnamn. Detta har jag gjort med olika metoder: intervjuer, enkäter och arkivmaterial, såväl kvantitativt med stora material som kvalitativt med små material. Jag arbetar tvärvetenskapligt med ett teoretiskt ramverk som hämtas från olika ämnesområden, till exempel språkvetenskapen men också andra vetenskapsgrenar. Min forskningsspets ligger inom socio-onomastiken [namnforskning med inriktning på relationen mellan namn och samhälle, reds. anm.].

Varför har du intresserat dig för namnforskning?

– Jag utgår ofta från namn – förnamn, smeknamn, varumärkesnamn – eftersom jag tycker att detta är ett spännande material där det går att avläsa stor variation i såväl språk som samhälle.

Vad har du på gång framöver?

– Jag fortsätter på inslagen väg och utvecklar detta. Just nu intresserar jag mig för det språkliga landskapet som jag kopplar till integration i det offentliga rummet. Här spelar namn en viktig roll samtidigt som ämnet öppnar upp mot andra typer av språklighet och språklig variation.

Vad innebär det för dig att ha blivit docent?

– Det innebär att jag blir uppmärksammad nationellt inom mitt ämnesområde och jag hoppas att jag därigenom får (ännu) roligare arbetsuppgifter och uppdrag.

Linnea Gustafsson, nybliven docent i svenska, forskar om namn. Bild: ANDERS ANDERSSON

Linnea Gustafsson, nybliven docent i svenska, forskar om namn. Bild: ANDERS ANDERSSON

Sidan uppdaterad 2016-12-23