Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-06-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-06-02

Svenska akademiens stipendium till språkforskare

Rickard Melkersson, universitetslektor i svenska språket vid Högskolan i Halmstad, har tilldelats Svenska akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2016.

Stipendiet delas ut till disputerade forskare ”för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket”. Stipendiet inrättades 2002 och stipendiebeloppet är 50 000 kronor.

– Att få detta stipendium innebär först och främst en fantastisk uppmuntran och en bekräftelse på att min forskning anses betydelsefull i ett nationellt perspektiv, säger Rickard Melkersson.

Studerade ostindiefararen Braads handskrifter

Rickard Melkersson disputerade 2013 på avhandlingen ”Skrifterna från Hoppet: C.H. Braads ostindiska resa 1748–49”. Där studerar han några hittills outgivna handskrifter från resenären Braad och gör vad man skulle kunna kalla förarbetet till en textkritisk utgåva. Delar av de gamla manuskripten finns också renskrivna i avhandlingen.

– Det intressanta med Braad är att han skriver i en tid när det svenska skriftspråket inte har fallit på plats än. Genom att han efterlämnat sig så mycket kladdpapper och förarbeten får man fantastiska inblickar i hur han hanterade detta.

Forskar om 1500-talets svenska

Rickard Melkersson har sedan fortsatt att inrikta sig på den period då svenskan går från fornsvenska till modern. För närvarande forskar han om 1500-talets svenska och den stora brytningsperiod – även språkligt – som reformationstiden var.

IDA LÖVSTÅL

Rickard Melkersson har i sin forskning inriktat sig på den period då svenskan går från fornsvenska till modern. Nu får han stipendium från Svenska akademien för sin forskning.

Sidan uppdaterad 2016-06-02