Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-09-16

Svensk innovationsundervisning i Tunisien

En inbjudan till Tunisien gav Fawzi Halila, docent i Industriell organisation vid Högskolan i Halmstad, möjligheten att undervisa studenter vid tekniska högskolan i Sousse (ENISo) i Entrepreneurship Management and Innovation.

Studenterna han undervisade under sin vistelse läser en så kallad professionell master, ingenjörer som ska starta företag. Förutom traditionell undervisning höll Fawzi Halila en stor workshop på temat m-health.

– Workshoppen utgick från Alexander Osterwalders Business Model Canvas där de fem studentgrupperna fick ta fram varsin produkt eller tjänst utifrån den specifika tunisiska kontexten. Modellen, som är inspirerad av arkitekters metod att skapa flera prototyper av sina byggnader, går ut på att skapa prototyper av tekniken och affärsmodellen. Därefter kunde studenterna vrida och vända på de olika delarna av modellen tills de fann den protyp av produkten eller tjänsten som passade bäst. Workshoppen resulterade i fem mycket intressanta idéer och samtliga grupper funderar på att starta företag kring sin produkt eller tjänst. Vissa ville starta sina företag med en gång medan andra ville vänta till efter utbildningen, säger Fawzi Halila.

Den vinnande produkten, Tbib Express (Tbib betyder läkare på tunisiska), är en mobil-app som ska hjälpa till att lokalisera en läkare nära kundens geografiska position. Läkarna som vill synas kan köpa abonnemang eller större reklamplats.

Tydliga skillnader

Det var universitets rektor professor Faysal Mansouri och professor Zoubeir Tourki vid tekniska fakulteten i Sousse, en stad ett tiotal mil från Tunis, som bjöd in den svenske docenten och genast visade det sig att kontrasten mellan sätten att undervisa på var större än Fawzi Halila hade väntat sig.

– De är vana vid predikningar från en lärare som står på ett podium, berättar Fawzi Halila, studenterna sitter och lyssnar på vad som sägs. När jag med min svenska pedagogik började blanda teori och praktik samtidigt som jag förde en dialog med dem, blev de förvånade och lite ställda. Men allt eftersom vande de sig och diskussionerna mellan oss blev goda. De var inte heller vana vid grupparbeten och det gav mig goda möjligheter att utmana dem.

Väl tillbaka i Halmstad kan han se tillbaka på en spännande lärorik tid i Tunisien.

– Det var intensivt arbete och det blev fler timmar med studenterna än vad som var planerat men det gav mig inspiration att ta med mig hem till Sverige, säger Fawzi Halila.

Fawzi Halila från ETN undervisade under våren 2016 i Tunisien.

M-health

M-health är en förkortning av mobile health och är en term som används för nyttjandet av mobila enheter, så som mobiltelefoner och surfplattor, för vård och omsorg. M-health kan ses som en under- kategori till det som benämns e-hälsa.

Business Model Canvas

BMC är ett verktyg för att visualisera och förstå olika aspekter av en affärsmodell. Verktyget hjälper att kartlägga viktiga resurser, intressenter och kassaflöden. Modellen kan användas för att identifiera nya möjligheter och skapa nya affärsmodeller för nystartade eller befintliga företag.

Sidan uppdaterad 2018-03-01